nieuws

DE STEM VAN DE BUURTVERENIGING

DE STEM VAN DE BUURTVERENIGING

AVONDWANDELVIERDAAGSE.

Vier avonden lekker wandelen door Hulshorst. Het kan van dinsdag 31 mei tot en met vrijdag 3 juni tijdens de avondwandelvierdaagse. Je kunt kiezen uit afstanden van 2,5, 5 en 10 kilometer. Dankzij Berthil Westerink beschikken we over allemaal nieuwe routes. De start is iedere avond tussen 18 en 18.30 uur vanaf het dorpshuis De Wieken. Bij voorinschrijving betaal je vijf euro, aan de start zes euro. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website: www.buurtvereniginghulshorst.nl Doe het wel uiterlijk maandag 30 mei voor 12 uur. Geef duidelijk aan voor de hoeveelste keer je loopt in verband met het bestellen van de medailles. De laatste avond worden de deelnemers opgewacht door een draaiorgel waarna gezamenlijk naar de finish wordt gewandeld waar de medailles worden uitgereikt. Thema van de slotavond is rood-wit, het zou leuk zijn als iedereen hier zijn of haar outfit op aanpast.

VRIJWILLIGERSAVOND

Als buurtvereniging houden wij meerdere evenementen per jaar. Dat kan alleen indien we voldoende vrijwilligers hebben. Daarom doen we een oproep aan alle inwoners van Hulshorst zich als zodanig beschikbaar te stellen. Vrijwilliger zijn is vrijwilliger maar brengt wel de verplichting mee dat als je je aanmeld voor een evenement ook aanwezig moet zijn. We verwachten niet van onze vrijwilligers dat ze bij alle evenementen aanwezig zijn, je kunt zelf een voorkeur aangeven waar je wel of niet aan mee wilt doen. Ook zoeken we verkeersregelaars, we zorgen eventueel dat je examen kunt doen. Om alles goed uit te leggen vragen we je als je al vrijwilliger bent of vrijwilliger wilt worden woensdag 18 mei naar dorpshuis de Wieken te komen waar we alles zullen vertellen wat het vrijwilligerswerk inhoudt.

NIEUWS VANUIT DE HERVORMDE KAPEL

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei wordt er een eredienst gehouden in de openlucht op het terrein achter de molen De Maagd. Voorganger is wijkpredikant Gert de Kok. De aanvang is om 10 uur, het terrein is geopend vanaf 09.30 uur. Iedereen wordt verzocht zelf een stoel mee te nemen, voor de ouderen is een stoel aanwezig. De verdere diensten in de openlucht zijn dit jaar: 19 juni (CNSdienst)om 10 uur. De diensten 17 juli en 14 augustus beginnen om 18.30 uur, de opening van het kerkelijk seizoen is 4 september om 10 uur. De laatste dienst dit jaar is 25 september, eveneens om 10 uur.

KOFFIEOCHTENDEN

De koffieochtenden, een gezamenlijk initiatief van de Hervormde Kapel en de Buurtvereniging Hulshorst gaan de komende maanden gewoon door. Iedereen is de eerste dinsdag van de maand welkom tussen 10 en 12 uur in het dorpshuis De Wieken. Thee of een ander drankje is natuurlijk ook goed. Na afloop kun je dan een lekker visje meenemen van Flexvis, de Urker visboer die zorgt voor een goede kwaliteit vis.

KLAVERJASMARATHON

De klaverjasclub Hulshorst houdt zaterdag 11 juni een klaverjasmarathon van 10 tot 16 uur in het dorpshuis De Wieken. Gespeeld wordt volgens Amsterdams systeem. Het inschrijfgeld bedraagt zes euro per persoon. Hierbij is een gratis kop koffie inbegrepen. Inschrijven kan tot en met donderdag 9 juni 18 uur via w.kooymans1948@gmail.com of een belletje naar 06-30506931.

EVENEMENTEN

Wij hebben een prima viering van Koningsdag achter de rug en een waardige dodenherdenking. Bij de laatste gelegenheid werd een krans gelegd door dominee Gert de Kok namens de Hervormde Kapel en Esther Poorter namens de buurtvereniging Hulshorst. We zijn trotst op de deelnemers aan de optocht die weer talrijke mensen op de been bracht. Jammer dat de school ontbrak maar dat komt wellicht volgend jaar weer. Ook het eiertikken en eierzoeken tijdens Tweede Paasdag mag bijzonder geslaagd worden genoemd. We danken iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het welslagen van de genoemde activiteiten.

WONINGENQUETE

Door de gemeente Nunspeet wordt binnenkort een enquête gehouden naar de woningbehoefte in Hulshorst. Als buurtvereniging hebben we een steentje bij mogen dragen in de vragenlijst. Het is van groot belang dat iedereen die enquête invult zodat er gebouwd gaat worden waaraan behoefte bestaat.

WIEKDAG

De wiekdagen worden dit jaar teruggebracht tot één dag. En wel zaterdag 26 augustus. Overdag hopen we een boerenmarkt te kunnen houden, voor de avonduren is al de pianoshow vastgelegd. De dag staat in het teken van het 75-jarig bestaan van de buurtvereniging. Hou deze dag alvast vrij zodat we er met z’n allen een geslaagde dag van kunnen maken.

LUNCHI

n de Wieken is woensdag 8 juni een lunch, bestemd voor iedereen. Het gaat onder meer uit van De Wieken en de Stichting Welzijn Nunspeet. Inloop 12 uur, aanvang lunch 12.30 uur. Iedereen is welkom.

Wat je misschien ook leuk vindt