Jaarverslag buurtvereniging

JAARVERSLAG BUURTVERENIGING 2019 Het afgelopen jaar hebben wij ons als buurtvereniging weer mogen inzetten voor het belang van de inwoners van Hulshorst en activiteiten mogen organiseren als Koningsdag, de wandelvierdaagse, de wiekdagen en de intocht van Sinterklaas. Wat belangenbehartiging…

notulen ledenvergadering

NOTULEN JAARVERGADERING 2019 BUURTVERENIGING HULSHORST. Gehouden in het dorpshuis De Wieken. Aanwezig elf leden en negen bestuursleden. 01. OPENING. Door voorzitter Jos van den Berg. Hij zegt blij te zijn het voorzitterschap af te mogen ronden met zijn favoriete…

UITNODIGING LEDENVERGADERING

AGENDA JAARVERGADERING 2020. Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarvergadering van onze vereniging, te houden maandag 17 februari om 20 uur in het dorpshuis De Wieken. De agenda: 01. Opening; 02. Vaststellen agenda; 03. Ingekomen stukken; 04.…

Peter Boonen wint bij KC De Wieken

HULSHORST – Peter Boonen is winnaar van de vijftiende ronde in de wintercompetitie van de Klaverjasclub Hulshorst. Gerrit de Zwaan blijft koploper. Dagklassement: 1. Peter Boonen 5.385 punten; 2. Ria Pater 5.329 punten; 3. Sientje Bouw 5.297 punten; 4.…

Frans Oudendorp wint bij KC Hulshorst

HULSHORST – Frans Oudendorp heeft de elfde ronde in de wintercompetitie van de klaverjasclub Hulshorst op zijn naam gebracht. Peter Boonen blijft leider. Dagklassement: 1. Frans Oudendorp 5.519 punten; 2. Gerrit Hop 5.419 punten; 3. Gerrit Wouters 5.120 punten;…

Nieuwjaarsreceptie goed bezocht

Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de Buurtvereniging Hulshorst is de eerste ledenpas uitgereikt aan Jaap Groothuis. Lid van de vereniging maar ook wethouder van de gemeente Nunspeet. In zijn nieuwjaarstoespraak gaf voorzitter Ruud van der Horst aan dat…

Gerrit de Zwaan wint bij KC De Wieken

HULSHORST – Gerrit de Zwaan heeft de veertiende ronde van de wintercompetitie van de klaverjasclub De Wieken op zijn naam geschreven. Daarmee verstevigde hij tevens zijn leidende positie. Dagklassement: 1. Gerrit de Zwaan 5.383 punten; 2. Nol Metz 5.197…

Peter Boonen blijft leider KC Hulshorst

HULSHORST – Frank ten Hove is winnaar geworden van de tiende ronde in de wintercompetitie van de klaverjasclub Hulshorst. Peter Boonen blijft leider. Dagklassement: 1. Frank ten Hove 5.828 punten; 2. Tine Westra 5.629 punten; 3. Coen de Groot…

Nieuw hondenbeleid in de maak

Buiten de bebouwde kom hoeven honden binnen de gemeente Nunspeet niet meer aan de lijn tenzij er ter plaatse verbodsborden staan. Voorwaarde is wel dat ze onder voldoende toezicht staan van de baasjes en daardoor overlast voor derden kan…

VERPACHTING GRASLANDEN LANDGOED HULSHORST

HULSHORST – Graslanden op het landgoed Hulshorst worden jaarlijks door de gemeente Nunspeet verpacht aan agrariërs uit Hulshorst zelf. Hiervoor is door het college van burgemeester en wethouders een aangepaste inscharingsovereenkomst opgesteld en een overzichtskaart. Hierin zijn de regels…