nieuws

Uitslagen KC HUlshorst

HULSHORST – De laatste wedstrijd van dit jaar bij de klaverjasclub Hulshorst is gewonnen door Peter Boonen uit Hulshorst met 6.033 punten. De verdere uitslag: 2. Geurt de Zwaan, Hulshorst 5.478 punten; 3. Coen de Groot, Nunspeet 5.250 punten; 4. Piet Nijssen, Hierden 5.226 punten 5. Cock Grooters, Nunspeet 5.140 punten.
De stand na de zevende ronde:
Marsenklassement: 1. Piet Nijssen, 12 marsen; 2. Wijnand Kooijmans, Nunspeet 12 marsen en 3. Peter Boonen, 11 marsen.
Roemklassement: 1. Tine Westra, Nunspeet 5.560 roem; 2. Wijnand Kooijmans 5.520 roem en 3. Peter Boonen 5.190 punten.
Algemeen klassement: 1. Coen de Groot, 35.969 punten; 2. Piet Nijssen 34.054 punten; 3. Geurt de Zwaan 33.655 punten; 4. Peter Boonen 33.613 punten en 5. Wijnand Kooijmans 32.664 punten.
In verband met de lockdown is het klaverjassen voorlopig gestaakt en hoopt men zaterdag 15 januari weer te kunnen starten ’s middags vanaf 14 uur.

nieuws

Broedseizoen toch verkort

Het broedseizoen op het Hulshorsterzand gaat gelden van 15 maart tot 15 juli. Door veel inspanningen van de Buurtvereniging Hulshorst, de werkgroep bewoners Klarenweg, Nunspeet uit de Kunst en de gemeente Nunspeet is Natuurmonumenten teruggekomen op het besluit het broedseizoen te laten voortduren tot 1 september.

Als buurtvereniging zijn we verheugd met dit besluit. Wij hebben het initiatief genomen om samen met anderen de plannen aan te vechten en dat heeft er nu na een lang gevecht toe geleid dat onze wensen zijn gehonoreerd. Dat geldt ook voor het Rondje Klarenweg dat mede door de inzet van de bewoners wordt gerealiseerd. Gekeken wordt nog naar een oplossing voor het jaarrond mogelijk houden de Hulshorsterzandroute te bewandelen. De hoop bestaat ook hier met Natuurmonumenten tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Ook de afsluiting van de mountainbike route blijft beperkt tot het broedseizoen. Wij danken iedereen die heeft meegeholpen ons verzet gestalte te geven. De petitie die hiervoor is gestart is inmiddels aangeboden aan Gelderse gedeputeerde Peter van ’t Hoog. Wij danken de mensen die deze petitie hebben ondertekend. We mochten ruim 2.400 handtekeningen overhandigen en hebben daarmee een stevig geluid kunnen laten horen. Alle inspanningen zijn uiteindelijk niet voor niets geweest.

nieuws

BUFFET EN LICHTJESWANDELING AFGELAST

HULSHORST – In verband met de corona maatregelen heeft de buurtvereniging Hulshorst moeten besluiten een aantal evenementen te schrappen. Zo vindt het stamppottenbuffet 15 december geen doorgang in verband met de verplichte sluitingstijd om 17 uur. Ook de lichtjeswandeling van 17 december over het landgoed Groeneveld kan geen doorgang vinden omdat na 17 uur geen evenementen meer zijn toegestaan. Gekeken wordt of in de komende maanden beide activiteiten alsnog op de agenda gezet kunnen worden.

nieuws

uitslag klaverjassen

HULSHORST – De wekelijkse wedstrijd van de klaverjasclub Hulshorst is gewonnen door Geurt de Zwaan met 6.056 punten. De verdere uitslag: 2. Wijnand Kooijmans, Nunspeet 5.510 punten; 3. Jan van den Ham, Nunspeet 5.293 punten; 4. Tine Westra, Nunspeet 5.266 punten en 5. Coen de Groot, Nunspeet 5.218 punten. De eerstvolgende klaverjasmiddag is zaterdag 11 december. Inschrijven vanaf 13.30 uur, de aanvang is om 14 uur. Iedereen is welkom, men hoeft geen lid te zijn van de klaverjasclub.

nieuws

UITSLAG KLAVERJASSEN

HULSHORST – Peter Boonen uit Hulshorst is winnaar geworden van de laatste vrije klaverjasronde van de KC Hulshorst voor de start  van de wintercompetitie. Hij behaalde 5.656 punten. De verdere uitslag: 2. Janna Last, Vierhouten 5.330 punten; 3. Jan van de Poppe, Ermelo 5.086 punten; 4. Jan van den Ham, Nunspeet 5.080 punten en 5. Wijnand Kooijmans, Nunspeet 4.990 punten.
Iedereen is welkom dinsdagavond een kaartje te leggen in het dorpshuis De Wieken in Hulshorst. Inschrijven vanaf 19.30 uur, de aanvang is om 20 uur.

nieuws

start wintercompetitie klaverjassen

HULSHORST – De klaverjasclub Hulshorst start dinsdag 2 november met de wintercompetitie. Er wordt gedurende 26 weken iedere week op de dinsdag gekaart. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement mogen er zeven wedstrijden worden gemist. Inschrijven vanaf 19.30 uur, de aanvang is om 20 uur. Gespeeld wordt volgens Amsterdams systeem. In tegenstelling tot het Rotterdamse systeem hoeft hierbij de slag van de maat niet te worden afgetroefd.

nieuws

koffieochtend in de wieken

HULSHORST – De Hervormde Kapel en de buurtvereniging Hulshorst houden dinsdag 2 november een gezamenlijke koffieochtend in dorpshuis De Wieken aan de Kapelweg in Hulshorst. Iedereen kan tussen 10 en 12 uur gratis binnen lopen. Alleen de eigen consumpties dienen te worden betaald. Besloten is terug te keren naar eenmaal per maand koffieochtend en wel op de eerste dinsdag van de maand.

nieuws

actie tegen afsluiting hulshorsterzand

HULSHORST – In de plannen voor de recreatiezonering op de Veluwe is de mens vergeten. Dat is reden voor een aantal organisatie te starten met de website ‘Stop! Veluwe ‘op slot’. Daaraan gekoppeld is tevens een petitie met als doel de gesprekken met de provincie en natuurorganisaties weer te herstarten. Maar dan met echte inspraak want daar heeft het volgens de organisaties tot nu toe aan ontbroken.
De petitie is inmiddels al rond de negenhonderd keer getekend hetgeen de organisaties sterkt in hun mening dat er te weinig tot geen draagvlak bestaat voor de huidige plannen om te komen tot een recreatiezonering. Onder meer worden vraagtekens gezet bij het nut van het afsluiten van onder meer het Hulshorsterzand tijdens het broedseizoen maar vooral ook bij de voorgestelde lengte daarvan: van 15 maart tot 1 september.
Dat lijkt vooraf ingegeven te zijn door de aanwezigheid van de nachtzwaluw. Maar dat is juist een soort waarvan de populatie toeneemt. Bovendien vindt men het beleid van Natuurmonumenten niet helder. In het gebied Bloemkampen is door het beheer van de natuurorganisatie het aantal broedsel van weidevogels met tachtig tot negentig procent teruggelopen. Waar men op de zandverstuiving al niet of nauwelijks meer in Nederland voorkomende vogels denkt terug te halen door de afsluiting.
De betrokken organisaties willen de komende tijd in gesprek gaan met onder meer de politiek. Zij hopen hier ook steun te vinden voor hun wens dat het inspraakproces wordt overgedaan maar dat dan ook wordt geluisterd naar voorstellen om de natuur te beschermen en toch de mens toegang te laten houden tot de natuur. Ook wordt afstand genomen van proeven met betaald parkeren in natuurgebieden en het zonder meer invoeren van vignetten voor mountainbikers en ruiters.De website en petitie is van belang voor alle inwoners van de Veluwe omdat velen nog niet op de hoogte zijn van de plannen rond de recreatiezonering en de gevolgen voor hen. Wie in bijvoorbeeld Epe vraagt naar de gevolgen bemerkt dat mensen daar eigenlijk niets weten van de plannen en dat geldt voor de meeste Veluwse gemeenten.

nieuws

uitslag klaverjassen 12 oktober

HULSHORST – De wekelijkse wedstrijd van de klaverjasclub Hulshorst is gewonnen door Gerrit Wouters uit Hierden met 5.510 punten. De verdere uitslag: 2. Frans Oudendorp, Harderwijk 5.429 punten; 3. Piet Nijssen, Hierden 5.153 punten; 4. Gerrit Hop, Harderwijk 5.062 en 5. Wijnand Kooijmans, Nunspeet 5.009 punten. Iedereen is welkom de dinsdagavond een  kaartje te komen leggen in het dorpshuis De Wieken. Inschrijven vanaf 19.30 uur, de aanvang is om 20 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 per persoon. Gespeeld wordt volgens Amsterdams systeem.

nieuws

uitslag klaverjassen

HULSHORST – Geurt de Zwaan uit Hulshorst is winnaar geworden van de wekelijkse wedstrijd van de klaverjasclub Hulshorst. Hij behaalde 5.281 punten. De verdere uitslag: 2. Piet Nijssen, Hierden 5.222 punten; 3. Sientje Bouw, Nunspeet 5.126 punten; 4. Frank ten Hoven, Nunspeet 4.902 punten en 5. Jenny Pap, Nunspeet 4.876 punten.
Iedereen is welkom de dinsdagavond een kaartje te leggen. Inschrijven vanaf 19.30 uur in het dorpshuis De Wieken, de aanvang is om 20 uur. Gespeeld wordt volgens Amsterdams systeem. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro.