Nieuws

DORPSHUIS LANGER GESLOTEN, activiteiten liggen stil

HULSHORST – In verband met het kabinetsbesluit rond de bestrijding van het Corona-virus blijft het dorpshuis De Wieken tot en met 28 april gesloten. Dat betekent dat ook de activiteiten, zoals klaverjassen, koersbal en darten geen doorgang zullen vinden. De koffieochtenden in april en mei zijn eveneens afgelast.

Nieuws

HULP ROND CORONA-VIRUS AANGEBODEN

De coronacrisis heeft tot gevolg dat het voor met name ouderen en mensen met gezondheidsproblemen, ‘de risicogroepen’, verstandiger is om thuis te blijven. Gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld boodschappen niet meer kunnen worden gedaan of dat iemand behoefte heeft aan telefonisch contact, persoonlijke aandacht. Gelukkig zijn er veel initiatieven om hulp te bieden en om enerzijds de hulpvraag en anderzijds het hulpaanbod te coördineren.

Het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet heeft een specifieke rol namens de gemeente Nunspeet m.b.t het samenbrengen van het hulpaanbod en de vraag naar hulp. Het Servicepunt heeft zoveel mogelijk alle hulpinitiatieven geïnventariseerd, zodat zij de hulpvrager goed kan doorverwijzen naar de persoon/organisatie van het betreffende hulpinitiatief. Natuurlijk kan men ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de organisatie van het initiatief.

De medewerkers van het Servicepunt zijn vanaf maandag 30 maart a.s. op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar om inwoners (en organisaties) uit alle vier kernen te woord te staan, die een hulpvraag hebben en niet weten waar ze terecht kunnen voor deze hulp. Ook inwoners (en organisaties) die een initiatief opgezet hebben, kunnen hier terecht om hun initiatief kenbaar te maken. Hiervoor is gedurende de coronacrisis een speciaal telefoonnummer voor het Servicepunt in het leven geroepen: (0341) 25 99 93. Per e-mail is het Servicepunt ook bereikbaar: vrijwilligers@nunspeet.nl. Wij doen onze uiterste best om de mails zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Op de gemeentepagina in Nunspeet Huis aan Huis (zie bijlage) en op de website van de gemeente Nunspeet vindt u meer informatie over de diverse initiatieven: https://www.nunspeet.nl/nieuws/ondersteuning-vraag-en-aanbod/

Alle diensten zijn aangepast naar de RIVM-richtlijnen.

Nieuws

ACTIVITEITEN BUURTVERENIGING GESCHRAPT

GEVOLGEN BESLUIT KABINET VOOR ACTIVITEITEN BUURTVERENIGING.

Als gevolg van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen kunnen activiteiten van de buurtvereniging Hulshorst tot 1 juni geen doorgang vinden.
Het betreft onder meer Koningsdag 27 april en de dodenherdenking 4 mei.
De koffieochtenden in april en mei worden geschrapt. Over juni vindt nog beraad plaats.
Het rondje Hulshorst voor oldtimers en auto’s kan geen doorgang vinden.
In verband met de noodzakelijke voorbereidingen is het ook niet mogelijk de avondwandelvierdaagse van 2 tot en met 5 juni doorgang te laten vinden.
Er vindt geen klaverjassen plaats, geen koersbal, geen jeu de boules en geen darten.
De fakkelloop vanuit Wageningen vindt eveneens geen doorgang.
Uiteraard kunnen wij ook als bestuur niet bijeen komen voor onze maandelijkse vergaderingen.
Wij vinden het spijtig maar ook begrijpelijk dat deze maatregelen moeten worden genomen. Heeft u (of jullie) zaken die wij met de gemeente zouden moeten bespreken dan kunt u (jullie) altijd contact opnemen met het secretariaat: w.kooymans1948@gmail.com
Wij gaan ons beraden of evenementen wellicht nog op een ander moment kunnen plaatsvinden.

Wij wensen ieder veel gezondheid toe en dat iedereen gespaard mag worden van het corona-virus. Zieken wensen wij veel beterschap.

Jeu de Boules "Boules Plezier" Nieuws

“Speler van het jaar 2019”

De Jeu de Boulesclub “Boules Plezier” heeft tijdens haar Algemene Leden Vergadering aan Gerbrig van der Berg de wisseltrofee uitgereikt. Met 14/50 wedstrijdpunten heeft hij de 1e plaats bereikt. Op de 2e plaats is Hennie Tanghe geëindigd met 12/26 wedstrijdpunten en op de 3e plaats Ferry Verbiest met 12/19 wedstrijdpunten.

Nieuws

GERRIT BOUW WINT BIJ KC DE WIEKEN

HULSHORST – Gerrit Bouw is winnaar geworden van de 23ste ronde in de wintercompetitie van de klaverjasclub De Wieken. Gerrit de Zwaan blijft koploper.

Dagklassement: 1. Gerrit Bouw 5.073 punten; 2. Gerrit de Zwaan 5.002 punten; 3. Wijnand Kooijmans 4.886 punten; 4. Eddy van Munster 4.666 punten en 5. Anton van der Biezen 4.630 punten.

Roemklassement: 1. Gerrit de Zwaan 17.070; 2. Jenny Pap 16.400 en 3. Nol Metz 15.660.

Marsenklassement: 1. Gerrit de Zwaan 37; 2. Riki Westhuis 34 en 3. Jenny Pap 32.

Algemeen klassement: 1. Gerrit de Zwaan 110.403 punten; 2. Nol Metz 108.531 punten; 3. Riki Westhuis 107.901 punten; 4. Peter Boonen 107.160 punten en 5. Ria Pater 107.150 punten.

Nieuws

Peter boonen wint bij kc hulshorst

HULSHORST – Peter Boonen heeft de negentiende ronde in de wintercompetitie van de Klaverjasclub Hulshorst gewonnen. Nol Metz is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Dagklassement: 1. Peter Boonen 5.301 punten; 2. Nol Metz 5.087 punten; 3. Janna Last 5.054 punten; 4. Henny Oudendorp 4.971 punten en 5. Tine Westra 4.934 punten.

Roemklassement: 1. Coen de Groot 13.930 roem; 2. Gerrit Hop 13.720 roem en 3. Tine Westra 13.670 roem.

Marsenklassement: 1. Coen de Groot 39; 2. Geurt de Zwaan 37 en 3. Henny Oudendorp 36.

Algemeen klassement: 1. Nol Metz 89.948 punten; 2. Gerrit Wouters 89.312 punten; 3. Frans Oudendorp 88.665 punten; 4. Gerrit Hop 88.011 punten en 5. Jan van den Ham 87.972 punten.

Nieuws

eerste rondje hulshorst voor auto’s

HULSHORST – Door de buurtvereniging Hulshorst wordt zaterdag 9 mei het eerste ‘Rondje Hulshorst’ gehouden. Een Toerrit voor automobilisten waarbij oldtimers voorrang hebben bij de inschrijving. De tocht bestaat uit twee etappes en voert door de gemeenten Nunspeet, Harderwijk en Elburg. Voor de deelnemers is onder meer een rallyschild beschikbaar en tussen de middag een lunch. De start van de eerste etappe is om 10.30 uur vanaf het dorpshuis De Wieken aan de Kapelweg in Hulshorst. De middagrit start om 13.30 uur vanaf ditzelfde adres. De kosten bedragen 25 euro per equipe van twee personen. Leden van de buurtvereniging ontvangen vijf euro korting. Inschrijven is mogelijk via westerink2@hetnet.nl Opgave is mogelijk tot en met 2 mei. Maximaal kunnen zestig equipes deelnemen, dus wees er snel bij.

Nieuws

Inwoner gemeente Nunspeet besmet met coronavirus


Bij een inwoner van gemeente Nunspeet is besmetting met het coronavirus (COVID-19)
vastgesteld. Bij deze persoon bestaat een link met een eerder in Nederland gevonden
patiënt. De patiënt zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed.
GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft onderzocht met wie deze patiënt contact heeft gehad
(contactonderzoek). Contacten van de patiënt zijn door de GGD benaderd en hebben instructies
gekregen over wat zij moeten doen. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het
nieuwe coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op dit virus.
Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als
nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de
contacten van een patiënt. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in
Nederland kan verspreiden.
Vragen en informatie
Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk op de website van de rijksoverheid
http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus of de website van het RIVM http://www.rivm.nl
Heeft u hierna nog een vraag?
Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 – 1351.
Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier
beantwoord wordt.


Nieuws

Gerrit Bouw wint bij kc de wieken

HULSHORST – Gerrit Bouw heeft de 22ste ronde in de wintercompetitie van de klaverjasclub De Wieken op zijn naam gebracht. Gerrit de Zwaan blijft koploper.

Dagklassement: 1. Gerrit Bouw 5.871 punten; 2. Eddy van Munster 5.510 punten; 3. Peter Boonen 5.396 punten; 4. Sientje Bouw 5.190 punten en 5. Gerrit Hop 5.060 punten.

Roemklassement: 1. Gerrit de Zwaan 16.340; 2. Jenny Pap 15.860 en 3. Nol Metz 15.060.

Marsenklassement: 1. Gerrit de Zwaan 35; 2. Riki Westhuis 32 en 3. Jan van de Poppe en Bertha Pannekoek 31 marsen.

Algemeen klassement: 1. Gerrit de Zwaan 105.401 punten; 2. Nol Metz 104.031 punten; 3. Riki Westhuis 103.493 punten; 4. Peter Boonen 102.666 punten en 5. Loes Quatfass 102.650 punten.

Nieuws

REACTIE OP GEMEENTELIJK VERKEERS- EN VERVOERSPLAN

HULSHORST – De inwoners van Hulshorst willen graag dat de huidige inrichting van de Harderwijkerweg tussen de Brandsweg en de Kienschulpenweg in stand blijft met 60 kilometer per uur als maximum snelheid.

Dat werd duidelijk tijdens een informatiebijeenkomst in het dorpshuis De Wieken. De mening van de aanwezigen is in een reactie op het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan kenbaar gemaakt aan het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders. Wel zijn zorgen uitgesproken over de bereikbaarheid van de Braambosch vanaf de Harderwijkerweg in de spitsuren. Bij de start van de wijk is onder meer toegezegd aan de bewoners dat er een opstelstrook zou komen. Dit is niet nagekomen.

Door de aanwezigen is ook gewezen op het kapot rijden van de wegen in het buitengebied tijdens de werkzaamheden aan de Harderwijkerweg. Gehoopt wordt dat deze snel in de oude staat worden hersteld. Opnieuw is gewezen op de wens eenrichtingsverkeer in te stellen op de weg Onder de Bos tussen de Brandsweg en de Zandhuisweg.

Gepleit is tevens voor een fietspad langs de Randmeerweg om zo een betere en veiliger fietsroute te doen ontstaan langs het Veluwemeer. Fietsverkeer moet ook meer aandacht krijgen op de Varelseweg. Verkeer van en naar de vakantieparken kan dan via de Bredeweg en de Vreeweg rijden.

Men ziet graag dat het Molenpad onder de bebouwde kom van Hulshorst wordt gebracht met een maximum snelheid van dertig kilometer per uur. Aan de Weversweg wordt gevraagd een bord te plaatsen die mensen attent maakt op de aanwezigheid van veel kinderen en de daar gelegen speelterrein. Vooral door NL Post en bezorgdiensten wordt hier, zo wordt aangegeven, te hard gereden.