nieuws

Avondvierdaagse

De avondvierdaagse komt er weer aan!

Van dinsdag 30 Mei tot Vrijdag 2 Juni is de Avondvierdaagse weer in Hulshorst.

Vanaf 7 Mei kan er ingeschreven worden via het inschrijfformulier; Voorinschrijving €5 en op de eerste dag inschrijven €6.
2,5 km start 19.00 uur
5 km start 18.30 uur
10 km start 18.00 (deze is helaas komen te vervallen)
Start uiteraard vanaf de wieken!
Het laatste avond thema dit jaar is boeren en boerinnen! Trek je mooiste Kiel aan, boeren zakdoeken uit de kast, op klompen lopen mag maar is niet aan te raden!
We maken er weer een mooie 4 daagse van!

nieuws

Koningsdag 27 April

Koningsdag Hulshorst gaat uiteraard weer een gezellige dag worden! Doe je ook mee met de heel Hulshorst bakt wedstrijd? Er zijn drie prijzen te vergeven, er zal een vakkundige taarten jury aanwezig zijn!

Inleveren van de taarten om 09.00 uur tot uiterlijk 09.30 uur in dorpshuis de wieken!

Daarna zal er de officiële aubade plaatsvinden met aansluitend koffie drinken en taart eten en de winnaars worden dan bekend gemaakt!

Daarna gaan we van start met de optocht! Wij roepen iedereen op gezellig mee te doen, Pimp je skelter, fiets of verzin iets super grappigs! Ook de grote karren, trekkers enz zijn weer van harte welkom! Reclame maken voor jou bedrijf? Dit is je kans!

Opstellen van af 13.00 uur kapel weg net voor de Molen Hulshorst, dan kan de harmonie er nog goed uit met al hun toeters! Er is een jury die alles zal beoordelen 🥳

Bij terugkomst zal de winnaar bekend gemaakt worden in dorpshuis de Wieken en rond 16.00 live muziek! Trek je oranje feest outfit maar vast uit de mottenballen!

nieuws

Eitje Tikken

Maandag 10 April is het alweer zover; 2e paasdag! Uiteraard gaat de Buurtvereniging Hulshorst weer eitjes verstoppen en het hulshorstberoemde eitje tikken is er ook weer!

13.00 verzamelen bij de wieken!

Tevens inschrijving eitjetikken tot 13.30

13.30 gaan we zoeken! We hebben twee groepen :

1 tot 4 jaar met ouders; 5 tot 99 jaar zonder ouders

De eieren zijn genummerd en diegene met het hoogste cijfer van de bij elkaar opgetelde eieren is de winnaar!

Tot 14.00 kunnen de eieren ingeleverd worden bij de wieken, daar zal alles genoteerd worden en zullen de winnaars bekend gemaakt worden! Daarna gaat het eitje tikken van start onder het toeziend oog van een strenge jury!

We gaan er weer een gezellige middag van maken!

nieuws

Samenvatting Hulshorst in 2053


Op 8 februari hebben we een bijeenkomst georganiseerd waarbij we jullie hebben uitgedaagd om na te denken over Hulshorst in 2053 zonder je te laten beperken door “wetten of praktische bezwaren”.
Het doel van deze avond was om ideeën en wensen te verzamelen om uiteindelijk te komen tot een gedegen dorpsplan waaraan toekomstige ontwikkelingen in Hulshorst kunnen worden gespiegeld.
Velen van jullie hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden om mee te denken en hebben hun input gegeven. Dank voor de grote opkomst !!
Een samenvatting van al deze ideeën hebben we hieronder opgenomen. Deze lijst is niet compleet en bevat bovendien opties die misschien wel tegenstrijdig kunnen zijn. Voor ons als buurtvereniging en gesprekspartner van de gemeente was het vooral belangrijk om te weten waar we in Hulshorst naar toe willen op het gebied van Wonen, Infrastructuur, Sport & recreatie en natuurlijk de prachtige natuur om ons heen. De genoemde ideeën zullen we meenemen in onze gesprekken met de gemeente en integreren in een breder dorpsplan voor Hulshorst. We zullen jullie steeds op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Daar gaat zeker wel enige tijd overheen. We zullen de ontwikkelingen ook vermelden op de website , dus kijk van tijd tot tijd eens op de website van de buurtvereniging ( buurtvereniginghulshorst.nl), of stuur ons een mailtje.
Mocht je nog aanvullingen hebben en die met ons willen delen, stuur dan een berichtje naar :
info@buurtvereniginghulshorst.nl
Wordt vervolgd!

https://buurtvereniginghulshorst.nl/wp-content/uploads/Document-HH-2053-samenvatting-1.pdf

nieuws

Algemene Ledenvergadering 20 Maart 2023

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering maandag 20 maart 2023 in het dorpshuis De Wieken. De aanvang is om 19.30 uur.

De agenda:

 • Opening door de voorzitter;
 • Ingekomen stukken;
 • Notulen jaarvergadering 2022;
 • Jaarverslag secretaris;
 • Jaarverslag penningmeester;
 • Verslag kascommissie;
 • Verslag evenementencommissie;
 • Aftreden voorzitter en benoeming nieuwe voorzitter. Ruud van der Horst stelt zich niet herkiesbaar als voorzitter. In zijn plaats stelt het bestuur kandidaat Stefan Schuiling;
 • Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wijnand Kooijmans, Remco Mulderij en Jos van den Berg. Kandidaat worden gesteld Arend Jan Wajer en Leo van Oostrom. Aftredend maar herkiesbaar volgens rooster is Nienke Westerink. Kandidaten voor de openstaande vacature en tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering worden ingediend via de secretaris. w.kooymans1948@gmail.com;
 • Pauze en bestuurswisseling;
 • Benoeming kascommissie;
 • Begroting 2023 en vaststellen contributie 2024;
 • Concept programma 2023 evenementencommissie;
 • Belangenbehartiging door bestuur;
 • Rondvraag;
 • Sluiting.

Wijnand Kooijmans, Secretaris

nieuws

Uitslag 11e ronde klaverjasclub Hulshorst

HULSHORST – Peter Boonen uit Hulshorst is winnaar geworden van de elfde ronde in de wintercompetitie van de klaverjasclub Hulshorst. Koploper Gea van den Ham uit Nunspeet beleefde een dramatische avond en duikelde naar de negende plaats. Nieuwe leider is Gijs Bronkhorst uit Hulshorst. De uitslagen:
Dagklassement: 1. Peter Boonen 5.562 punten; 2. Nol Metz, Vierhouten 5.184 punten; 3. Gijs Bronkhorst 5.169 punten; 4. Sientje Bouw, Nunspeet 5.122 punten en 5. Jenny Pap, Nunspeet 5.014 punten.
Marsenklassement: 1. Tine Westra, Nunspeet 25 marsen; 2. Frank ten Hoven, Nunspeet 23 marsen en 3. Nol Metz 21 marsen.
Roemklassement: 1. Geurt de Zwaan, Hulshorst 8.770 roem; 2. Tine Westra 8.610 roem en 3. Jan van den Ham, Nunspeet 8.090 roem.
Algemeen klassement: 1. Gijs Bronkhorst 53.037 punten; 2. Nol Metz 52.887 punten; 3. Hennie Oudendorp, Harderwijk 52.656 punten; 4. Tine Westra 52.474 punten en 5. Evert Boeve, Harderwijk 52.362 punten.

nieuws

NIEUWJAARSRECEPTIE BUURTVERENIGING HULSHORST

Hierbij nodigen wij alle inwoners van Hulshorst, in het bijzonder ook de vertegenwoordigers van verenigingen en onze vrijwilligers uit voor den nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden woensdag 11 januari van 19.00 tot 20.30 uur in het dorpshuis De Wieken.

nieuws

Volkskerstzang 22 december

HULSHORST – De Hervormde Kapel en de Buurtvereniging Hulshorst houden donderdag 22 december een gezamenlijke volkskerstzang. Dit in de open lucht op het terrein achter molen De Maagd aan de Kapelweg in Hulshorst. Er is veel samenzang, begeleid door de Kapelband. De meditatie wordt gehouden door dominee Gert de Kok. Bij slechte weersomstandigheden wordt uitgeweken naar de Kapel aan de Zandhuisweg. De aanvang is om 19.30 uur. Na afloop is er glühwein, warme chocolamelk en krentenbrood. Aan het eind is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

nieuws

Wandelen en fietsen tijdens wiekdag

HULSHORST – In het kader van het 50 jarig zelfstandig zijn van de gemeente Nunspeet houdt de buurtvereniging Hulshorst zaterdag 27 augustus de vierkernen fietstocht. Uitgezet door Gert Drost over een afstand van veertig kilometer. Tevens is er een wandeltocht met afstanden van vijf en12,5 kilometer. De start is voor beide activiteiten ’s morgens tussen tien en twaalf uur vanaf het dorpshuis De Wieken aan de Kapelweg in Hulshorst. De kosten bedragen 2,50 euro per persoon, inclusief een kop koffie of thee.