nieuws

AANMELDEN AVONDVIERDAAGSE

Het is nog mogelijk in te schrijven voor de avondwandelvierdaagse. Dit het liefst vooraf omdat inschrijvingen tijdens de startavond maar zeer beperkt mogelijk zijn in verband met de geldende coronaregels. Wie zich wil inschrijven via het aanmeldformulier wordt verzocht dit briefje uiterlijk zaterdagmiddag om 14 uur in de brievenbus te doen van het dorpshuis De Wieken zodat het tijdig kan worden verwerkt. Inschrijven is mogelijk via w.kooymans1948@gmail.com onder vermelding van naam, afstand en de hoeveelste keer men gaat meelopen.

nieuws

avondvierdaagse in hulshorst

HULSHORST – De buurtvereniging Hulshorst houdt, binnen de geldende coronaregels, de avondwandelvierdaagse van 14 tot en met 17 juni. In verband met de regels zijn de afstanden dit jaar beperkt tot 2,5 en 5 kilometer. De start is iedere avond tussen 18 en 18.30 uur vanaf het dorpshuis De Wieken. Bij kinderen is begeleiding mogelijk, begeleiders dienen dan wel, met als bij deelnemende ouderen, anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. Het inschrijfgeld bedraagt bij voorinschrijving zes euro. In verband met de coronamaaregelen wordt gevraagd hiervan gebruik te maken. Leden van de buurtvereniging ontvangen een korting van een euro. Tijdens de eerste avond bedraagt het inschrijfgeld zeven euro. Leden ontvangen dan ook een euro korting.

Inschrijven kan via: w.kooymans1948@gmail.com Bij inschrijving vermelden naam, adres en voor de hoeveelste keer men gaat meelopen.

nieuws

koffieochtend in de wieken

Er wordt dinsdag 1 juni weer een koffieochtend gehouden in het dorpshuis De Wieken. Indien de werkzaamheden het toelaten komt ook de nieuwe wijkagent even kennismaken De inloop is van 10 tot 12 uur. Iedereen is welkom, ongeacht de leeftijd.

nieuws

KLEINE WIJZIGING WERKZAAMHEDEN AAN DE HARDERWIJKERWEG

De werkzaamheden aan de Harderwijkerweg in Hulshorst zijn deze week gestart. De weg blijft zoveel mogelijk open op enkele avonden/nachten na. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de weg afgesloten tussen 20.00 uur en 06.00 uur van:7 op 8 juni (maandag op dinsdag) 10 op 11 juni (donderdag op vrijdag) 11 op 12 juni (vrijdag op zaterdag) De weg is van 8 op 9 juni en van 9 op 10 juni – met enig oponthoud – ook ’s avonds en ’s nachts toegankelijk voor doorgaand verkeer (onder begeleiding van verkeersbegeleiders). Gedurende de weken vinden er ook werkzaamheden overdag plaats maar kan het verkeer – soms met enig oponthoud – gebruik blijven maken van de weg. Per saldo blijft de weg middels deze werkwijze langer ‘open’, met minder afsluitingen, maar 7 op 8 juni (maandag op dinsdag) wel een afsluiting.

nieuws

heel hulshorst kleurt oranje

Heel #hulshorst kleurt #oranje ! Wie doet er mee! Voor het aankomende #ekvoetbal2021 zou het toch prachtig zijn om Hulshorst op de kaart te zetten als #oranjedorphulshorst , vlaggetjes zijn besteld en vanaf volgende week vrijdag af te halen bij #dewieken of misschien heb je zelf nog wat liggen? DOE MEE EN LAAT HULSHORST ORANJE KLEUREN!0Bereikte mensen6BetrokkenheidsactiesBericht promoten

333 keer gedeeldLeukOpmerking plaatsenDelen

nieuws

COMITE 75 JAAR BUURTVERENIGING

In 2022 bestaat de buurtvereniging 75 jaar. In verband daarmee willen wij graag extra activiteiten houden. Om tot een invulling van een programma te komen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die deel willen nemen aan een werkgroep die een programma helpt samen te stellen. Wie interesse hiervoor heeft kan een bericht sturen aan w.kooymans1948@gmail.com

nieuws

GYMONDERWIJS IN NUNSPEET vanuit Hulshorst

De gemeente Nunspeet heeft plannen het gymonderwijs van de Prinses Beatrixschool te verplaatsen naar de sportzaal op de Feithenhof in Nunspeet. Graag zouden wij van de ouders van de kinderen vernemen hoe zij hierover denken. Vervoer per bus kost veel geld dat uiteindelijk op de burger wordt verhaald. Maar wat te denken aan de oudste groepen die door weer en wind naar Nunspeet moeten fietsen. De vereniging De Wieken heeft al een brief verstuurd waarin wordt gevraagd waarom in Elspeet bij een school een nieuwe gymzaal kan worden gebouwd waar in een nabij gelegen sportzaal ook voldoende ruimte is. En waarom dan niet langer gymonderwijs in Hulshorst zelf kan worden gegeven. Maar graag vernemen wij als buurtvereniging Hulshorst ook een reactie van u als ouders. Reacties opsturen kan naar de secretaris: w.kooymans1948@gmail.com wij kunnen dan bepalen of we actie moeten ondernemen als buurtvereniging.

nieuws

NOTULEN LEDENVERGADERING 2021 BUURTVERENIGING HULSHORST.

Gehouden 19 mei in het dorpshuis De Wieken. Aanwezig vijftien personen.
01. Opening. Voor de opening staat voorzitter Ruud van der Horst stil bij het overlijden van twee markante inwoners van Hulshorst in het afgelopen jaar. Henk Hoksberg was bestuurslid in de periode van 1963 tot 1977. Hoewel hij niet op de voorgrond trad was hij betrokken bij veel activiteiten en stond het belang van de inwoners van Hulshorst bij hem hoog in het vaandel. Lange tijd bezocht hij nog met zijn echtgenote de koffieochtenden in De Wieken om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes.

Martinus Vlijm was bestuurslid van 1957 tot 2004 en werd bij zijn afscheid tot erelid benoemd. Tijdens zijn bestuursperiode heeft Tinus zich met hart en ziel in gezet voor de belangen behartiging van de inwoners van Hulshorst. Met name Koninginnedag en het eiertikken hadden zijn warme belangstelling. Ook maakte hij deel uit van de toenmalige adviesraad van de stichting Dorpshuis De Wieken en was hij lid van het comité tot behoud van Molen De Maagd. Een comité dat overigens nog nooit is opgeheven.

Bij de eerste en enige verkiezing tot nu toe werd Tinus verkozen tot burgemeester van Hulshorst, een ‘eretitel’ die hij graag droeg. Tot op de laatste dag bleef hij betrokken bij het werk van de buurtvereniging en informeerde hij naar de voortgang van veel activiteiten.

Met een kort moment van stilte werden beiden en andere overledenen herdacht.

Hierna opende de voorzitter de vergadering en gaf aan dat de Buurtvereniging in 2020 en 2021 is geconfronteerd met het corona-virus en daardoor activiteiten tot een minimum zijn beperkt. Hij sprak de hoop uit dat de rest van het jaar 2021 beter wordt nu de besmettingen lijken af te nemen.

02. De agenda werd ongewijzigd vastgesteld.

03. Ingekomen stukken. Een mail van Arnoud Huisman waarin hij een drietal vragen stelt. Deze worden behandeld bij de rondvraag.

04. Notulen ledenvergadering 2020. Deze worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris.

05. Jaarverslag secretaris 2020. Er zijn geen vragen waarop het jaarverslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris. Het jaarverslag is gepubliceerd op Internet en Facebook en was tijdens de vergadering beschikbaar voor de aanwezige leden.

06. Jaarverslag penningmeester. Dit is beschikbaar voor de aanwezige leden. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo dat wordt toegevoegd aan de financiën van de Buurtvereniging.

Tevens wordt de begroting vastgesteld. Marga Huisman informeert naar de post algemene kosten. Penningmeester Remco Mulderij geeft aan dat deze is aangepast in de begroting op grond van de corona-maatregelen.

07. Verslag kascommissie. Door allerlei omstandigheden is de kas alleen gecontroleerd door Wim Mouw. Een tweede lid wordt alsnog om een controle gevraagd. De kascommissie heeft geconstateerd dat een getrouw beeld wordt gegeven van de inkomsten en uitgaven. De penningmeester krijgt applaus,. Het bestuur en de penningmeester worden decharge verleend.

08. Benoeming kascommissie. Wim Mouw mag nog een jaar lid blijven van de kascommissie. Als tweede lid wordt Berthil Westerink benoemd. Reserve lid is Geurt de Zwaan. De kascontrole vindt in  2022 plaats vrijdag 4 februari.

09. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar zijn de aanwezige Rob Smink alsmede Jan Willem Griffioen. Jos van den Berg geeft aan dat Rob dertien jaar bestuurslid is geweest en heeft voorkomen dat de buurtvereniging is opgeheven. Dat zou een aderlating voor het dorp Hulshorst zijn geweest. Hij noemt Rob een algemeen dienaar van het bestuur die alles wat moest worden geregeld wel even regelde. Onder meer hebben Jos en Rob flyers rondgebracht, een klusjes van een uur dat echter in de praktijk door sociale cohesie wel vijf uur in beslag nam. Hulshorst en de buurtvereniging zijn hem dankbaar. De dankbaarheid naar beide scheidende bestuursleden werd uitgedrukt in de overhandiging van een waardebon. Rob blijft overigens wel vrijwilliger hetgeen ook geldt voor Jan Willem. Herbenoemd worden Esther Poorter en Wijnand Kooijmans. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend.

10. Programma 2021 onder voorbehoud corona-regels. De voorzitter geeft aan dat onder meer weer eierzoeken en eiertikken heeft plaatsgevonden. Belangrijk en voorzien van de nodige belangstelling van de jeugd.

Met Koningsdag heeft het bestuur wel gezeten. We werden door de gemeente gedwongen een aantal activiteiten geen doorgang te laten vinden. Het betrof onder meer het cup cakes versieren door de jeugd en de rommelroute. Het schetste dan ook wel verbazing bij het bestuur dat overal in de gemeente rommelmarkten werden gehouden, zelfs bij de kerk. Zonder dat handhavend werd opgetreden hoewel dat dreigement ten aanzien van Hulshorst wel is gedaan door burgemeester Breunis van de Weerd. Op een vraag van Rob Smink wordt aangegeven dat door gebrek aan boa’s handhavend optreden in de praktijk nauwelijks mogelijk was.

Wel doorgegaan is heel Hulshorst bakt waarop leuke reacties zijn ontvangen. Voor de ouderen was er een fietspuzzeltocht, voor de jeugd een wandelpuzzeltocht door het centrum van Hulshorst. De voorzitter is blij dat deze activiteiten doorgang hebben gevonden en geslaagd zijn.

De wandelvierdaagse staat gepland van 14 tot 17 juni. De wiekdagen zijn van 19 tot 21 augustus. Met onder meer een vier kernentocht, de Wiekenloop, klaverjassen, darten, rommelroute, kinderdisco en een molensteenmaaltijd.

Streven is 31 augustus alsnog 75 jaar bevrijding te herdenken. In de ochtenduren een lezing door Gerrit Storteboom met aansluitend een bevrijdingslunch voor iedereen. In de middaguren een excursie naar het Verscholen Dorp. Wim Mouw kijkt of dit kan met legervoertuigen gezien zijn contacten met een bezitter daarvan. Met de school vindt overleg plaats over de deelname van de groepen zeven en acht aan het programma. In de avonduren is er een kerkdienst.

In het programma staat voor zaterdag 18 september een oldtimerrit op het programma. De spooktocht is 23 oktober. De intocht van Sinterklaas is 17 november. Woensdag 15 december vindt een stamppottenbuffet plaats met als toetje een optreden van het koor Canto Felicia. Het koor neemt ook deel aan de maaltijd. Twee dagen later is de lichtjeswandeling. Indien toestemming wordt gegeven over het landgoed Groeneveld.
Diny Wolbrink geeft aan dat de jeu de boulesclub Boules Plezier mogelijk nog activiteiten wil ontwikkelen tijdens de wiekdagen om zo eventueel leden te werven. Dit wordt meegenomen in het bestuur van de Buurtvereniging.

Rob Smink informeert naar de vrijwilligersavond. Besloten wordt deze te houden 18 september na de oldtimerrit.

11. Vrijwilligers gezocht. Vrijwilligers die bekend zijn worden schriftelijk gevraagd of ze nog vrijwilliger zijn en wanneer ze beschikbaar zijn voor welke evenementen. De voorzitter geeft aan dat vrijwilligers niet altijd zijn gevraagd, een omissie. Rob Smink vraagt of vrijwilligers hiermee een verplichting wordt opgelegd. De voorzitter geeft aan dat vrijwillig niet vrijblijvend betekent. Bij aanmelding moet men zich niet vijf voor twaalf afmelden.  Dit is gebeurd op Koningsdag. Bij een gebrek aan vrijwilligers kan het zijn dat een activiteit geen doorgang kan vinden.

12. Rondvraag. De voorzitter geeft uitleg over de aanpak van de tweede fase van de reconstructie van de Harderwijkerweg en dat hierover, na een trage start, goed overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente.

Ook geeft hij uitleg over de recreatiezonering. Juist twee dagen voor de ledenvergadering is deelgenomen aan een video-conferentie waaruit de voorzitter de conclusie trekt dat alles wat is gepland de inwoners door de strot wordt geduwd. De Buurtvereniging blijft zich inzetten dat de stem van de inwoners wordt gehoord.

Esther Poorter geeft aan graag meegenomen te zien dat ook kinderen in de leeftijd van veertien tot en met achttien jaar worden meegenomen bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld eiertikken en zoeken. Dit wordt meegenomen in het bestuur, gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een hindernisparcours bij het eiertikken voor deze leeftijdsgroep. Met dominee Gert de Kok is overlegd op welke wijze deze leeftijdsgroep meer aandacht kan worden gegeven. Bijvoorbeeld de komst van een jeugdhonk in een deel van het dorpshuis.

Hennie Tanghe vraagt of de omgeving van het dorpshuis en de Kapelweg van bloemetjes in de hangers kunnen worden voorzien. Het bestuur zegt toe hierover overleg te voeren met de gemeente, ook wat betreft het water geven.

Wim Mouw vraagt zich af of al iets bekend is over toekomstige woningbouw. Aangegeven wordt dat er op dit moment geen concrete plannen zijn. Te zijner tijd zal een informatieavond worden belegd.

De voorzitter geeft uitleg over de dorpendeal waaraan door de buurtvereniging wordt gewerkt. Naar aanleiding van een vraag van Berthil Westerink geeft de voorzitter aan dat het hier gaat om zaken die de leefbaarheid van het dorp kunnen vergroten. Een supermarkt, zoals geopperd wordt door Rob Smink niet als mogelijkheid gezien. André Hop zegt bezig te zijn geweest met de komst van een Spar maar dat Hulshorst hiervoor te weinig inwoners heeft.

Rob Smink vraagt naar de stand van zaken rond de ontwikkeling van Landgoed Hulshorst. De buurtvereniging heeft bij het concept wel enige opmerkingen kenbaar gemaakt. Het concept moet echter nog worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet waarna inspraak kan plaatsvinden. De buurtvereniging volgt de ontwikkelingen.

André Hop zegt dat wordt gewerkt aan een recreatiestrand langs het Veluwemeer. De buurtvereniging wordt hierover geïnformeerd door de gemeente Nunspeet. Berthil Westerink ziet graag dan ook hier een botenhelling gerealiseerd.

Rondvragen Arnoud Huisman. Is er vanuit de buurtvereniging bekent of er nog (gewijzigde) specifieke plannen zijn voor vliegveld Lelystad en of de buurtvereniging er actief achteraan zit of mee bezig is om daar achter te komen. Zo kan, kan dit worden gecommuniceerd met de leden. Zo nee, kan verklaard worden waarom niet. Geantwoord dat naar aanleiding van recente ontwikkelingen, het toestaan van 10.000 vliegbewegingen, op den duur uit te breiden tot 45.000 vliegbewegingen, het bestuur een reactie heeft gestuurd aan de minister van infrastructuur, verkeer en waterstaat,. Hierin hebben we aangegeven ons zorgen te maken over een eventuele toename van met name het vliegen met kleine vliegtuigen over de Veluwe en de vrees voor extra verkeer door Hulshorst. Naar aanleiding hiervan is ons meegedeeld dat het vliegverkeer boven dit deel van de Veluwe niet zal toenemen. Het vliegverkeer wordt in de meeste gevallen via Flevoland afgehandeld en (auto)verkeer wordt via de rijkswegen afgehandeld. Onder meer komt er ook een snelle busverbinding van en naar Lelystad. Onder meer naar station.

Tweede vraag is of bij de buurtvereniging bekend of is er nog sprake is dat er eventueel nog meer huizen gebouwd gaan worden in Hulshorst. Ten eerste in het plan Weversweg, ten tweede ergens anders in Hulshorst. Indien er plannen zijn of dit kan worden gecommuniceerd met de leden zodat er in een vroegtijdig stadium een zienswijze of bezwaar kan worden ingediend als men dit nodig acht. Dit gezien de vrees dat bij de gemeente veel in achterkamertjes wordt geregeld. Het antwoord is dat door de buurtvereniging al jaren wordt bepleit dat er seniorenwoningen komen met zorg en starterswoningen die betaalbaar zijn, zowel via huur als koop. Op dit moment kan volgens het geldende bestemmingsplan nog worden gebouwd op een braakliggend terrein binnen het plan Weversweg. Dit onderdeel is bindend omdat er destijds geen bezwaren zijn ingediend. Wij hebben gevraagd tijdens de overleggen met het college van burgemeester en wethouders over alle plannen ten aanzien van Hulshorst vroegtijdig te worden geïnformeerd, dus ook woningbouw. Zodra hierover iets bekend is zal dat uiteraard met de leden worden gecommuniceerd en zullen we eventueel een informatieavond beleggen. Aan de hand hiervan kan iedereen bepalen of men bezwaar wil maken. Het mag duidelijk zijn dat meer woningen en dan met name in de genoemde categorieën hard noodzakelijk zijn in Hulshorst voor de eigen bewoners.

De derde vraag betreft of er nog sprake is van een tweede auto ontsluiting van de wijk Weversweg in de toekomst. In het bestemmingsplan is geen tweede ontsluiting opgenomen. In overleg met de gemeente is inmiddels een doorsteek aangebracht naar de Doornenkamp. Deze is afgesloten voor autoverkeer gezien de afspraak in het verleden dat de wijk niet via deze weg wordt ontsloten. Wel is mogelijk dat deze doorgang gebruikt wordt door hulpdiensten. In noodgevallen, indien bijvoorbeeld de aansluiting op de Harderwijkerweg vervalt, kan deze tweede ontsluiting ook worden opengesteld voor bewoners. Naar aanleiding van een vraag van Marga Huisman vindt overleg plaats met de gemeente of er inderdaad wel sprake is van het aanbrengen van een beweegbare paal.

13. Sluiting. Door de voorzitter met een dankwoord voor iedereens positieve instelling en inbreng.

Wijnand Kooijmans

       secretaris

nieuws

WIJZIGING AANMELDEN CADEAUTJE

De buurtvereniging heeft een wijziging aangebracht als het gaat om een cadeautje voor de nieuw geborenen in Hulshorst. Wie een geboortekaartje inlevert tijdens de openingsuren van het dorpshuis De Wieken kan gelijk het cadeautje meenemen. Het cadeautje is bestemd voor alle nieuw geborenen.

nieuws

Plannen voor taxatieavond

Er bestaan plannen een taxatieavond te houden van onder meer sieraden, klederdracht, schilderijen etc. Onze vraag is of hiervoor belangstelling bestaat. Wie dat heeft wordt gevraagd dit te melden via w.kooymans1948@gmail.com Aan de hand hiervan kunnen wij mensen benaderen voor de taxatie. Geef aan om welke voorwerpen het gaat.