bestuur/contacten

voorzitter: Ruud van der Horst

secretaris/penningmeester: Marga Cornet tel.: 0611483718

algemeen lid: Hennie Tanghe, Cobi van Keulen

contactpersoon: Hennie Uit de Bosch tel.: 0341-452007 en Marga Cornet tel.: 0341-452492