Nieuws

brief burgemeester

75 jaar vrij….. (17 april 2020)
Beste mensen,
Het komende weekend is een gedenkwaardig weekend. 75 jaar geleden zijn we bevrijd door de Canadezen.
Vijf inktzwarte jaren van bezetting maakten plaats voor vrijheid. De vlag kon weer uit.
Velen zijn in de afgelopen periode druk geweest met de organisatie van tal van herdenkingsactiviteiten
voor zaterdag 18 april. Helaas kunnen de activiteiten op dit moment niet door gaan. Dat is erg jammer,
maar iedereen begrijpt het. Ook de herdenkingen op 4 mei zullen niet op de gebruikelijke manier
doorgaan.
Over vlaggen gesproken, ik zie om me heen veel gemeenten oproepen om te gaan vlaggen op de dag dat
de gemeente bevrijd is. Heel begrijpelijk, goed en mooi. Maar wij doen die oproep niet. Al 55 mensen in
onze Nunspeetse samenleving zijn bezweken aan het virus. Veel gezinnen zijn in rouw, hebben verdriet,
hebben zorgen. Daar komt een oproep van de lokale overheid om de vlag uit te steken anders binnen dan
bij degenen die niet getroffen zijn. Die zullen misschien juist in deze tijd de behoefte hebben om de vlag als
symbool van vrijheid en verbondenheid wel te hijsen. Hoe dan ook, volg uw hart. Vlaggen mag; maar als
gemeente roepen we u er niet toe op.
75 jaar vrijheid. Reden voor dankbaarheid. En normaal gesproken ook reden voor een feestelijk
programma. Maar nu even niet. Er komt een tijd dat de crisis voorbij is. Dat we het ‘gewone’ leven weer
oppakken. Dat is ook het moment om als samenleving terug te kijken, maar vooral vooruit te kijken. Te
herdenken, maar ook de vrijheid te vieren. Als gemeente zullen we te zijner tijd het initiatief nemen voor
momenten waarop er plaats is voor het vieren van de vrijheid, maar ook voor het herdenken van het
verdriet. Voor de littekens die door het verschrikkelijke virus zijn geslagen in onze samenleving.
De kerken in Nunspeet zijn gevraagd om op het moment dat Nunspeet bevrijd is, 19 april 1945 om 13.30
uur, de kerkklokken te luiden. Laten we in gedachten onze vrijheid koesteren, en blijven omzien naar
elkaar. Wellicht dat ook in de op deze zondag uit te zenden kerkdiensten aandacht gegeven kan worden
aan deze feiten.
Ik wens u opnieuw kracht en sterkte, en de zieken beterschap.
Uw burgemeester,
Breunis van de Weerd

Nieuws

vlaggen bij 75 jaar bevrijding

75 JAAR BEVRIJDING

Het is 19 april 75 jaar geleden dat Hulshorst werd bevrijd. Door de maatregelen rond het corona-virus kan hieraan niet de aandacht worden besteed zoals deze was voorbereid in een commissie. De oproep is deze dag wel te gedenken door de vlag uit te hangen en daarmee onze waardering te tonen voor onze bevrijders. Juist ook in deze tijd worden wij er weer aan herinnerd hoe belangrijk vrijheid is. Over 4 en 5 mei vindt nog overleg plaats met de gemeente Nunspeet.

Nieuws

AFSCHEID TIJMEN ZOET

Door het bestuur van de buurtvereniging Hulshorst is met leedwezen kennis genomen van het overlijden van Tijmen Zoet. Hij was samen met zijn vrouw en dochter als EHBO-er nauw betrokken bij veel evenementen van onze vereniging. In verband met het corona-virus bestaat niet de mogelijkheid de familie met zijn overlijden te condoleren, zoals dit normaal mogelijk is.

Wel bestaat zaterdag 18 april de mogelijkheid langs de route afscheid te nemen door langs de weg te gaan staan en op deze wijze de condoleances over te brengen. De rouwstoet vertrek rond 12.30 uur vanaf de Sionskerk via de Oosteinderweg, Oenenburgweg en Papaverweg langs de woning van de familie Zoet aan de Vlierweg te rijden. Hiervan wordt gereden via de Oosterlaan, F. A. Molijnlaan, Elburgweg en Kienschulpenweg naar de begraafplaats aan de Van Oordtstraat. Hier vindt de begrafenis plaats in besloten kring gezien de voorschriften rond het corona-virus.

Wij wensen de familie Zoet veel sterkte voor de huidige en de komende tijd.

Nieuws

MOGELIJK ZONNEPANELEN OP DAK MANEGE

HULSHORST – Er wordt een nieuwe poging ondernomen het dak van manege De Bullenenk  aan de Brandweg in Hulshorst van een zonnestroom-installatie te voorzien.

In 2019 is voor het eerst landelijk subsidie aangevraagd uit een hiervoor ingesteld fonds. Dat werd in februari van dit jaar afgewezen omdat het budget was uitgeput. Inmiddels is er een nieuwe mogelijkheid deze subsidie aan te vragen. Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders verwacht dat het basisbedrag iets minder gunstig uitvalt. Het vindt wel dat het nog steeds mogelijk lijkt het plan financieel te realiseren.

In de aanvraag wordt uitgegaan van de aanleg van 835 zonnepanelen. De aanvraag is dusdanig ruim gedaan dat kan worden bezien of het mogelijk is het stroomgebruik van de manege in het plan te betrekken. Zodra duidelijk is of de aanvraag om subsidie wordt gehonoreerd treedt het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders in overleg met de Landelijke Rijvereniging Hulshorst of het project daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

Nieuws

DORPSHUIS LANGER GESLOTEN, activiteiten liggen stil

HULSHORST – In verband met het kabinetsbesluit rond de bestrijding van het Corona-virus blijft het dorpshuis De Wieken tot en met 28 april gesloten. Dat betekent dat ook de activiteiten, zoals klaverjassen, koersbal en darten geen doorgang zullen vinden. De koffieochtenden in april en mei zijn eveneens afgelast.

Nieuws

HULP ROND CORONA-VIRUS AANGEBODEN

De coronacrisis heeft tot gevolg dat het voor met name ouderen en mensen met gezondheidsproblemen, ‘de risicogroepen’, verstandiger is om thuis te blijven. Gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld boodschappen niet meer kunnen worden gedaan of dat iemand behoefte heeft aan telefonisch contact, persoonlijke aandacht. Gelukkig zijn er veel initiatieven om hulp te bieden en om enerzijds de hulpvraag en anderzijds het hulpaanbod te coördineren.

Het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet heeft een specifieke rol namens de gemeente Nunspeet m.b.t het samenbrengen van het hulpaanbod en de vraag naar hulp. Het Servicepunt heeft zoveel mogelijk alle hulpinitiatieven geïnventariseerd, zodat zij de hulpvrager goed kan doorverwijzen naar de persoon/organisatie van het betreffende hulpinitiatief. Natuurlijk kan men ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de organisatie van het initiatief.

De medewerkers van het Servicepunt zijn vanaf maandag 30 maart a.s. op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar om inwoners (en organisaties) uit alle vier kernen te woord te staan, die een hulpvraag hebben en niet weten waar ze terecht kunnen voor deze hulp. Ook inwoners (en organisaties) die een initiatief opgezet hebben, kunnen hier terecht om hun initiatief kenbaar te maken. Hiervoor is gedurende de coronacrisis een speciaal telefoonnummer voor het Servicepunt in het leven geroepen: (0341) 25 99 93. Per e-mail is het Servicepunt ook bereikbaar: vrijwilligers@nunspeet.nl. Wij doen onze uiterste best om de mails zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Op de gemeentepagina in Nunspeet Huis aan Huis (zie bijlage) en op de website van de gemeente Nunspeet vindt u meer informatie over de diverse initiatieven: https://www.nunspeet.nl/nieuws/ondersteuning-vraag-en-aanbod/

Alle diensten zijn aangepast naar de RIVM-richtlijnen.

Nieuws

ACTIVITEITEN BUURTVERENIGING GESCHRAPT

GEVOLGEN BESLUIT KABINET VOOR ACTIVITEITEN BUURTVERENIGING.

Als gevolg van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen kunnen activiteiten van de buurtvereniging Hulshorst tot 1 juni geen doorgang vinden.
Het betreft onder meer Koningsdag 27 april en de dodenherdenking 4 mei.
De koffieochtenden in april en mei worden geschrapt. Over juni vindt nog beraad plaats.
Het rondje Hulshorst voor oldtimers en auto’s kan geen doorgang vinden.
In verband met de noodzakelijke voorbereidingen is het ook niet mogelijk de avondwandelvierdaagse van 2 tot en met 5 juni doorgang te laten vinden.
Er vindt geen klaverjassen plaats, geen koersbal, geen jeu de boules en geen darten.
De fakkelloop vanuit Wageningen vindt eveneens geen doorgang.
Uiteraard kunnen wij ook als bestuur niet bijeen komen voor onze maandelijkse vergaderingen.
Wij vinden het spijtig maar ook begrijpelijk dat deze maatregelen moeten worden genomen. Heeft u (of jullie) zaken die wij met de gemeente zouden moeten bespreken dan kunt u (jullie) altijd contact opnemen met het secretariaat: w.kooymans1948@gmail.com
Wij gaan ons beraden of evenementen wellicht nog op een ander moment kunnen plaatsvinden.

Wij wensen ieder veel gezondheid toe en dat iedereen gespaard mag worden van het corona-virus. Zieken wensen wij veel beterschap.

Jeu de Boules "Boules Plezier" Nieuws

“Speler van het jaar 2019”

De Jeu de Boulesclub “Boules Plezier” heeft tijdens haar Algemene Leden Vergadering aan Gerbrig van der Berg de wisseltrofee uitgereikt. Met 14/50 wedstrijdpunten heeft hij de 1e plaats bereikt. Op de 2e plaats is Hennie Tanghe geëindigd met 12/26 wedstrijdpunten en op de 3e plaats Ferry Verbiest met 12/19 wedstrijdpunten.

Nieuws

GERRIT BOUW WINT BIJ KC DE WIEKEN

HULSHORST – Gerrit Bouw is winnaar geworden van de 23ste ronde in de wintercompetitie van de klaverjasclub De Wieken. Gerrit de Zwaan blijft koploper.

Dagklassement: 1. Gerrit Bouw 5.073 punten; 2. Gerrit de Zwaan 5.002 punten; 3. Wijnand Kooijmans 4.886 punten; 4. Eddy van Munster 4.666 punten en 5. Anton van der Biezen 4.630 punten.

Roemklassement: 1. Gerrit de Zwaan 17.070; 2. Jenny Pap 16.400 en 3. Nol Metz 15.660.

Marsenklassement: 1. Gerrit de Zwaan 37; 2. Riki Westhuis 34 en 3. Jenny Pap 32.

Algemeen klassement: 1. Gerrit de Zwaan 110.403 punten; 2. Nol Metz 108.531 punten; 3. Riki Westhuis 107.901 punten; 4. Peter Boonen 107.160 punten en 5. Ria Pater 107.150 punten.

Nieuws

Peter boonen wint bij kc hulshorst

HULSHORST – Peter Boonen heeft de negentiende ronde in de wintercompetitie van de Klaverjasclub Hulshorst gewonnen. Nol Metz is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Dagklassement: 1. Peter Boonen 5.301 punten; 2. Nol Metz 5.087 punten; 3. Janna Last 5.054 punten; 4. Henny Oudendorp 4.971 punten en 5. Tine Westra 4.934 punten.

Roemklassement: 1. Coen de Groot 13.930 roem; 2. Gerrit Hop 13.720 roem en 3. Tine Westra 13.670 roem.

Marsenklassement: 1. Coen de Groot 39; 2. Geurt de Zwaan 37 en 3. Henny Oudendorp 36.

Algemeen klassement: 1. Nol Metz 89.948 punten; 2. Gerrit Wouters 89.312 punten; 3. Frans Oudendorp 88.665 punten; 4. Gerrit Hop 88.011 punten en 5. Jan van den Ham 87.972 punten.