nieuws

Koningsdag 2024

Maar we organiseren nog veel meer, zoals de koffie met koek in de ochtend, de traditionele optocht, kleedjes markt en natuurlijk volop dingen voor de kinderen . We sluiten koningsdag af met een mooi muziekfeest met onder meer DJ Jean. Dus… kom ook of beter nog, doe mee…. !!

nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 27 maart 2024 om 19.30 is de algemene ledenvergadering van onze buurtvereniging. De aanvang is om 19.30 uur in dorpshuis De Wieken.

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Notulen jaarvergadering 2023;
 4. Verslag over 2023;
 5. Jaarverslag penningmeester;
 6. Verslag kascommissie;
 7. Decharge bestuur
 8. Bestuurswijzigingen – aftredend / aantredend
 9. Benoeming kascommissie;
 10. Begroting 2024 en vaststellen contributie 2025;
 11. Concept programma 2024 evenementencommissie;
 12. Rondvraag;
 13. Sluiting.

Zie de link voor de stukken. Wilt u zich kandidaat stellen voor het bestuur laat me dit uiterlijk 20 maart weten.

Ik hoop u ook te zien. Met vriendelijke groet,

Stefan Schuiling

Voorzitter buurtvereniging Hulshorst

nieuws

Sint intocht in Hulshorst

Een aantal vrijwilligers heeft zich gemeld om het sinterklaasfeest mogelijk te maken. Sinterklaas komt dus toch ook aan in Hulshorst.

Op woensdag 29 November om 14 uur is er een spetterend Sinterklaasfeest.

Locatie: De Wieken; Thema: Sinterklaasdisco ! Dus… trek je mooiste sinterklaaspoetendansoutfit aan.

Dit jaar verzorgt u als ouder / verzorger zelf het cadeautje (tot 5 euro) voor uw kind. U kunt dit inleveren op maandag 27 November tussen 1900 en 2000 uur op De Wieken. Vergeet aub niet de naam van het kind duidelijk te vermelden.

Wij hebben er heel veel zin in, jullie ook ?

nieuws

Uitnodiging Buurtborrel

Het is alweer een tijdje geleden dat we een buurtborrel hebben georganiseerd voor alle inwoners van Hulshorst. Goed nieuws !

Vrijdag 15 September is het weer zover !

Vanaf 19:30 uur is iedereen uit Hulshorst van hare uitgenodigd om een borreltje, biertje, wijntje of iets anders te komen nuttigen in De Wieken. Ook alle nieuwe inwoners zijn van harte uitgenodigd en kunnen zo kennismaken met zij die al langer hier wonen. Bovendien is het een mooie manier om anderen te leren kennen.

We organiseren deze borrel in samenwerking met vereniging De Wieken (de beheerder van het dorpshuis). Zij willen die dag ook laten weten waar we staan met ons dorpshuis en wat er voor nodig is om deze ontmoetingsplek te behouden.

Het eerste drankje wordt u aangeboden en natuurlijk is er ook een bittergarnituurtje.

We zien jullie allemaal graag op 15 September

Met vriendelijke groet,

Buurtvereniging Hulshorst in samenwerking met Vereniging De Wieken.