Nieuws

Werkzaamheden Harderwijkerweg

Harderwijkerweg Hulshorst binnen de bebouwde kom

Het gedeelte van de Harderwijkerweg in Hulshorst binnen de bebouwde kom is toe aan groot onderhoud. Op een aantal plekken van de rijbaan zijn de randen van het wegvak verzakt en heeft de weg onderhoud nodig.

Het huidige profiel van de weg blijft hetzelfde, maar wordt volledig opnieuw (constructief) opgebouwd. Op een bijeenkomst in juni 2019 met de dorpsvereniging Hulshorst zijn diverse punten aangedragen. Deze punten hebben betrekking op snelheden, geluid en veiligheid.
In het ontwerp worden:

  • middengeleiders aangebracht
  • op bepaalde plaatsen hagen geplant
  • een asfaltsoort toegepast dat stiller is dan het huidige asfalt
  • bepaalde oversteekplaatsen geaccentueerd met belijning

Daarnaast wordt het kruispunt Brandsweg-Bredeweg met brede middengeleiders aangepast. Op deze locatie kunnen fietsers dan beter oversteken. Het tweerichtingenfietspad blijft gehandhaafd. Dit fietspad wordt niet verlengen richting Nunspeet omdat het kruispunt Brandweg-Bredeweg aangepast wordt.

 

 

Planning

De werkzaamheden starten eind september/begin oktober 2019.

Nadat het werk gegund is aan een aannemer, starten de werkzaamheden. De planning en de omleidingsroutes worden gecommuniceerd.

Harderwijkerweg Hulshorst buiten de bebouwde kom

Een aantal omwonenden van de Harderwijkerweg, gedeelte tussen de komgrens Hulshorst en gemeentegrens met Harderwijk, heeft in het verleden meldingen gedaan over gevaarlijk rijgedrag. Het ging dan om hoge snelheden en gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Ook zijn er gevaarlijke situaties door overstekend wild. Na meerdere overleggen is er een schetsontwerp gemaakt. Een aantal punten, waaronder de locatie van middengeleiders, worden nog nader bekeken.

De volgende elementen zijn verwerkt in het schetsontwerp:

  1. Er komt een inhaalverbod in de bocht.
  2. Op drie plekken zijn middengeleiders aangebracht. Fietsers kunnen zo makkelijker oversteken.
  3. Er zijn op een aantal plaatsen blokhagen ingetekend om zo de weg visueel/optisch te versmallen.
  4. In het ontwerp staan twee ‘poorten’ die het gebied markeren waar herten de weg kunnen oversteken. Daarnaast komen op andere gedeelten van de weg schildjes met reflectoren om de dieren af te schrikken.

De start van de werkzaamheden staat gepland in het voorjaar van 2020.

Wat je misschien ook leuk vindt