nieuws

WAT MIST HULSHORST EN WAT WILLEN WIJ HEBBEN

HULSHORST – Om de leefbaarheid in Hulshorst te behouden wil de buurtvereniging Hulshorst, in samenwerking met de gemeente Nunspeet, een zogenoemde dorpendeal opstellen. Het betreft een initiatief van de provincie Gelderland waarbij ook geld beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de plannen.

Om de mening van de inwoners van Hulshorst te horen waaraan behoefte bestaat wordt donderdag 21 april een bijeenkomst gehouden in het dorpshuis De Wieken. De aanvang daarvan is om 19.30 uur. Het is belangrijk om de mening van zo veel mogelijk inwoners te vernemen. Zo wil de buurtvereniging graag weten of de plannen voor woningbouw breed worden ondersteund en aan welk type woningen behoefte bestaat.

Daarnaast is er een idee te komen tot een winkel waarin streekproducten worden verkocht en dat, onder begeleiding, wordt gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is het idee geopperd voor de aanleg van een trimbaan. Daarnaast wil de buurtvereniging graag weten aan welke activiteiten behoefte bestaat. Ook wil men graag weten of er animo bestaat voor de aanvraag van een prikpost voor bloedafname.

De bijeenkomst staat onder leiding van Spectrum dat ondersteuning biedt bij het opstellen van de dorpendeal.

Wat je misschien ook leuk vindt