Nieuws

Verkeerstellingen Molenpad

HULSHORST – Door de gemeente Nunspeet gaan verkeerstellingen worden gehouden op het Molenpad in Hulshorst.

Aanleiding is een brief, ondertekend door twaalf huishoudens, over de verkeerssituatie op het Molenpad. Hierin wordt gesteld dat de weg smal en onoverzichtelijk is, dat het een sluiproute is en dat de maximum snel van 50 kilometer per uur te hoog is en vaak wordt overschreden.

Daarnaast, zo wordt in de brief aangegeven, kinderen geen snel langsrijdende voertuigen en moeten voetgangers regelmatig in de berm stappen. Tevens wordt aangegeven dat het fietsverkeer op de fietsroute hinder ondervindt van het gemotoriseerd verkeer.

Het college heeft, om tot een besluit te komen, geen recente tellingen voorhanden hetgeen noodzakelijk wordt gevonden voor een besluit over het verzoek. Het Molenpad is geen onderdeel van een doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer waardoor de verwachting is dat de weg daarom alleen wordt gebruikt voor bestemmings- en landbouwverkeer.

Uit oude tellingen blijkt dat er ongeveer 450 motorvoertuigen per dag gebruik maken van het Molenpad waardoor de capaciteit van de weg voor maar 7,5 procent wordt benut. De bewoners denken dat het aantal voertuigen hoger ligt en er wel degelijk is van doorgaand en te snel rijdend verkeer en dringen daarom aan op maatregelen.

Het Molenpad maakt onderdeel uit van een fietsroute tussen Nunspeet en Harderwijk en loopt gedeeltelijk over de weg Onder de Bos en het Molenpad. Tijdens een bijeenkomst met het Nunspeetse college werd door bewoners van een deel van Onder de Bos aangedrongen op het instellen van eenrichtingsverkeer op Onder de Bos tussen de Brandsweg en de Zandhuisweg. Door een aanwezige werd het idee geopperd een nieuwe fietsverbinding aan te leggen tussen de Brandsweg en de Klarenweg.

Wat je misschien ook leuk vindt