Tweede woning mag

A. Kruijf uit Hulshorst wordt door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders in het ongelijk gesteld wat betreft zijn bezwaren tegen de bouw van een tweede woning aan de Zandhuisweg 140 in Hulshorst. Het college neemt daarmee het advies over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften.

Een oplossing via de minnelijke weg bleek niet mogelijk. Het bezwaar van Kruijf is gebaseerd op de erfdienstbaarheid welke op het perceel ligt. Dat sluit, zo is zijn mening, de bouw van een tweede woning uit. Hij wijst erop dat in de vergunning niet de sloop verplicht wordt gesteld van de huidige woning. Ook is hij van mening dat de Wet milieubeheer wordt overtreden omdat er geen plan is voor de opvang en afvoer van afvalwater.

De commissie bezwaarschriften deelt de mening van het college dat het bouwplan voldoet aan de regels uit de Bouwverordening, het Bouwbesluit en het bestemmingsplan. Dat maakt dat de vergunning niet kan worden geweigerd. De privaatrechtelijke gevolgen van de erfdienstbaarheid mogen niet bij de beoordeling van de vergunning worden betrokken. Kruijf moet hiervoor eventueel een civiele procedure gaan voeren.

 Het bezwaar dat Kruijf maakt tegen het kappen van bomen is, zo oordeelt het college achteraf, niet terecht. Er was weliswaar een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom. Maar bij toetsing bleek dat daarvoor helemaal geen vergunning nodig is.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply