nieuws

sleuteloverdracht beheerder “De Wieken”

HULSHORST – Tijdens een korte bijeenkomst in het dorpshuis De Wieken heeft 30 december de officiële
sleuteloverdracht plaatsgevonden tussen de afscheid nemende beheerder Rob Smink en de nieuwe
beheerder Esther Poorter.
Rob Smink is dertien jaar beheerder geweest van het dorpshuis. In verband met het corona-virus zal pas op
een later moment hem een afscheidsreceptie worden aangeboden volgens de dan geldende corona-
regels. Dat geldt ook voor voorzitter Jan Quist de na ruim twintig jaar afscheid neemt en wordt
opgevolgd door Reinald Olthuis. Zowel Jan Quist als Rob Smink hebben een bewogen periode achter de rug,
onder meer door enkele verbouwingen die het dorpshuis heeft ondergaan maar ook door de brand die
veel schade veroorzaakte.
Esther Poorter is inwoonster van Hulshorst en daar vooral al bekend vanwege haar foodtruck waarmee
zij al enkele evenementen van de Buurtvereniging Hulshorst heeft opgeluisterd zoals de
avondwandelvierdaagse en de wiekdagen.
De nieuwe beheerder heeft aangegeven met uitzondering van de zondag en de maandag het dorpshuis
geopend te willen houden. Over de maandag denkt ze overigens nog na. In ieder geval valt op de
maandag op afspraak van het dorpshuis gebruik te maken. Met de Stichting Nunspeet uit de Kunst
worden de mogelijkheden bekeken in het dorpshuis een Toeristisch Informatie Punt (TIP) onder te
brengen.
Esther Poorter wil verder onder meer open zijn voor het afhalen van maaltijden, snacks etc. Ook komt er
aanschuiven bij maaltijden, swinging-bingo, dansen, klaverjassen, darten en wil ze graag een prikpost van
het St. Jansdal in het dorpshuis zien ondergebracht. Verder ondernemersbijeenkomsten, het vieren van
verjaardagen, bruiloften, jubilea, toneeluitvoering, concerten, thema-avonden enz. Ook wil ze graag een
biljart zien geplaatst. Gestreefd wordt het dorpshuis een huiselijk aanzien te geven.
Verder wordt bekeken of het terras een wat toegankelijker aanzien kan worden gegeven. Onderzocht
wordt of de toiletten gemoderniseerd kunnen worden.

Wat je misschien ook leuk vindt