nieuws

PLEIDOOI VOOR BEHOUD DE TROUWE VRIEND

HULSHORST – De Buurtvereniging Hulshorst heeft in een brief aan het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders verzocht de vereniging De Trouwe Vriend niet de huur op te zeggen van hun huidige locatie op het landgoed Hulshorst.

Mede gezien de uitspraak van burgemeester Breunis van de Weerd in Hulshorst bij zijn aantreden dat het verenigingsleven in Nunspeet achter blijft ten opzichte van zijn eerdere woonplaats Ede vindt de buurtvereniging dat niet een vereniging voor Hulshorst verloren mag gaan die in 2020 zestig jaar bestond.

Gelijktijdig geeft de buurtvereniging aan dat steeds meer inwoners van Hulshorst zich ergeren aan het feit dat de hoofdingang van het landgoed steeds minder toegankelijk is. Ten aanzien van De Trouwe Vriend wordt opgemerkt dat het verzoek van de pachter van het koetshuis de huur van De Trouwe Vriend volgens de gemeente niet doorslaggevend is de huur op te zeggen vindt de buurtvereniging dat dit geen enkele rol mag spelen. De aanwezigheid van De Trouwe Vriend was bekend en ook het gebruik van hun accommodatie bij het ondertekenen van de pachtovereenkomst voor het koetshuis.

De buurtvereniging vindt ook dat de gemeente ten onrechte mede aanhaalt dat de vereniging uit de landelijke bond is gestapt. Daarbij wordt volgens de buurtvereniging volledig voorbij gegaan aan het feit dat hieraan de mishandeling van honden in opleiding binnen verenigingen, aangesloten bij de bond, ten grondslag ligt. Nu de vereniging in Hulshorst daar afstand van heeft genomen heeft men ook de nodige nieuwe leden mogen verwelkomen. De stap zou ieder toegejuicht moeten worden dan afgestraft.

Blijft de gemeente Nunspeet op het standpunt staan dat de huur wordt opgezegd dan wil de buurtvereniging dat voor De Trouwe Vriend naar alternatieven wordt gekeken in Hulshorst zelf. De vereniging zou bijvoorbeeld betrokken kunnen worden bij de plannen voor de herinrichting van de door de gemeente aangekochte camping Landrust. Ook is een prima plek de locatie waar in het verleden de verplaatsing van de tennisbanen bij het dorpshuis naar het sportpark De Eendracht was gepland. Hierbij is in de directe omgeving ook bos aanwezig, één van de voorwaarden waaraan De Trouwe Vriend moet voldoen.

Wat je misschien ook leuk vindt