nieuws

planning werkaamheden Harderwijkerweg

Het bestuur heeft eind januari bericht ontvangen van de Gemeente Nunspeet, welke op 1 december 2020 verzonden is naar de omwonenden van de Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom, tussen Hulshorst en Hierden.

Als alles volgens plan verloopt start de gemeente Nunspeet in mei of juni met de werkzaamheden aan het gedeelte van de Harderwijkerweg tussen de bebouwde kom en de Hierdense Beek.
Dat blijkt uit een informatiebrief die door de gemeente Nunspeet is opgesteld nu vanwege de coronacrisis geen informatieavond kan worden gehouden. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige situatie is dat er een nieuwe toplaag wordt aangebracht die voldoet aan de eisen van de inrichting en het gebruik van de weg. Ook wordt er belijning aangebracht, aansluitend bij het gebruik van de weg en de inrichtingseisen van een weg waar een maximum geldt van zestig kilometer per uur. In de bochten worden accenten aangebracht.
In het plan is ook opgenomen dat er een aantal oversteekpunten voor wild worden aangebracht. Over de locaties is overleg gevoerd met de natuurorganisaties. Vanwege de technische eisen ten aanzien van de aan te brengen asfalt laag moeten de werkzaamheden in een kort tijdsbestek en over de gehele wegbreedte worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor het afwikkelen van het doorgaande verkeer. Er moet nog worden uitgewerkt op welke wijze het doorgaande verkeer moet worden omgeleid.
Na de werkzaamheden in mei of juni worden eind 2021 de groenwerkzaamheden afgerond. Dit heeft te maken met de plantwerkzaamheden. Alle informatie over de plannen is te vinden op de gemeentelijke website  www.nunspeet.nl  onder het kopje ‘werk in uitvoering.’
Daarnaast gaat de gemeente nog in overleg met de Buurtvereniging Hulshorst over het benoemen van een aantal ambassadeurs. Die moeten een rol spelen in de communicatie met de achterban en de gemeente gedurende het gehele proces van eventuele aanbevelingen voorzien. Gedacht wordt aan onder meer vertegenwoordigers van de ondernemers, de verenigingen uit Hulshorst en aanwonenden.

Vragen/opmerkingen kunt u altijd plaatsen op ons contactformulier

Wat je misschien ook leuk vindt