nieuws

Plannen voor taxatieavond

Er bestaan plannen een taxatieavond te houden van onder meer sieraden, klederdracht, schilderijen etc. Onze vraag is of hiervoor belangstelling bestaat. Wie dat heeft wordt gevraagd dit te melden via w.kooymans1948@gmail.com Aan de hand hiervan kunnen wij mensen benaderen voor de taxatie. Geef aan om welke voorwerpen het gaat.

Wat je misschien ook leuk vindt