nieuws

onrust over afsluiting Hulshorsterzand

Er is onrust ontstaan over de plannen om tot afsluiting van de zandverstuiving in Hulshorst te komen en enkele parkeerplaatsen te sluiten en te verplaatsen. Voor ons als Buurtvereniging reden aan de bel te trekken en een bezwaar kenbaar te maken bij diverse instanties. Ook in de toekomst zullen wij de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Wij betreuren het pas in een laat stadium bij de voorbereidingen van de besluitvorming te zijn betrokken.

Als bestuur van de Buurtvereniging Hulshorst tekenen wij hierbij bezwaar aan tegen de voorgenomen plannen rond het Hulshorster- en Beekhuizerzand.
Inwoners van Hulshorst zijn in de afgelopen jaren al veelvuldig geconfronteerd met het geheel- of gedeeltelijk afsluiten van wegen waardoor de beleving van de natuur sterk is verminderd. Beseft moet worden dat onder meer de zandverstuiving deels is aangekocht met gemeenschapsgeld van overheden met de verplichting dat deze opengesteld moeten blijven voor publiek. Indien dit niet gebeurt moeten deze gelden geheel of gedeeltelijk worden teruggestort. De vraag is of natuurorganisaties hiervoor de benodigde gelden bezitten.
Wij vinden het idee het parkeren te concentreren in Harderwijk of Nunspeet werkelijk van de zotte. Dat geldt ook voor de verplaatsing van de parkeerplaatsen of het opheffen van de parkeerplaats aan de Klarenweg. Deze laatste parkeerplek wordt onder meer gebruikt door bezoekers van het Aortjes Huis dat hiermee een stuk minder gemakkelijk bereikbaar wordt.
Verplaatsing van de overige parkeerplaatsen betekent dat hiervoor op een andere locatie natuur moet worden verwijderd.
Wij vinden dat de zandverstuivingen toegankelijk moeten blijven voor publiek. Onze ervaring is dat het maar zelden echt druk is en de meeste bezoekers ook prima met de natuur weten om te gaan. Er zouden hooguit op enkele specifieke locaties beperkingen kunnen worden opgelegd tijdens het broedseizoen van de vogels. Te gemakkelijk wordt aangenomen dat de teruggang van vogels is te wijten aan de mens terwijl dit een tendens is die zich landelijk voordoet.
Wij zijn niet tegen een eventuele ontwikkeling van het Hendriksbos om bezoekers meer natuurwaarde te doen beleven. Daarbij moet worden gekeken of de zogenoemde Lekberg in ere kan worden hersteld. Nog steeds stroomt hier water uit de berg, zij het dat de plekken waar dit gebeurt niet meer open worden gehouden zoals in het verleden jarenlang is gedaan door een inwoner van Hulshorst. Het is een voor Nederland uniek fenomeen.
Natuur is er voor de mens om van te genieten. Dat mag en moet niet verboden worden door het stellen van toegangsverboden.
Hopende dat U kennis wilt nemen van onze bezwaren en hiermee ernstig rekening wilt houden in Uw uiteindelijke voorstellen, zoals deze opgesteld gaan worden.
Met vriendelijke groet,

Ruud van der Horst, voorzitter

Wat je misschien ook leuk vindt