Nieuws

Nieuw hondenbeleid in de maak

Buiten de bebouwde kom hoeven honden binnen de gemeente Nunspeet niet meer aan de lijn tenzij er ter plaatse verbodsborden staan. Voorwaarde is wel dat ze onder voldoende toezicht staan van de baasjes en daardoor overlast voor derden kan worden voorkomen.

Het is één van de speerpunten in het nieuwe hondenpoepbeleid, zoals dat is vastgesteld door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders. De opruimplicht binnen de bebouwde kom blijft bestaan, uitgezonderd in de honden uitlaatrennen. Hier zorgt de gemeente voor het opruimen van de uitwerpselen. Buiten de bebouwde kom geldt de opruimplicht niet.

Speelterreinen, trapvelden, sportvelden en begraafplaatsen blijven verboden terrein voor honden. Streven is in elke wijk te komen tot een hondenlosloopgebied of een uitlaatren. Oude hondenspeelplaatsen zonder omheining worden afgeschaft.

Bij honden uitlaatrennen worden afvalbakken geplaatst. Er worden extra bakken geplaatst op plaatsen waar honden vaak worden uitgelaten en waar overlast van hondenpoep is. Er worden geen afvalbakken toegepast met speciale zakjes-dispenser.

Er worden nieuwe borden ontworpen voor ‘verboden voor honden’ en ‘honden loslooopgebied.’ Bij alle plaatsen waar het verboden is voor honden voor een verbodsbord geplaatst. Bij alle plaatsen waar honden los mogen lopen wordt eveneens een bord geplaatst.

Door de gemeente wordt een hoog risicohonden-lijst van het ministerie overgenomen. Bij honden op deze lijst zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) extra alert. Hondeneigenaren van hoge risicohonden moeten verplicht een opvoedcursus volgen.

Er wordt vastgehouden aan het niet heffen van hondenbelasting. Er komen twee prikacties per jaar op plaatsen waar het druk is met vooral kinderen. Hierbij worden gelet op zowel opruimplicht als aanlijnplicht als het verstrekken van informatie.

Er komt een kaart waar opruimplicht en aanlijnplicht geldt, waar het verboden is voor honden, waar de honden uitlaatrennen en hondenlosloopgebieden zijn en waar en wanneer honden kunnen zwemmen. Er komt een digitale folder op de gemeentelijke website. Ook komt er een folder te liggen bij onder meer dierenartsen, dierenwinkels, hondenscholen, recreatieparken, campings en gemeentebalie.

Klachten en meldingen gaan registreert worden. Door de gemeente wordt geen  geld beschikbaar gesteld voor het volgen van een hondencursus. Eigenaren worden wel gestimuleerd om een cursus te volgen. Door de gemeente wordt ingezet op de komst van meer zwemmogelijkheden voor honden. Dit moet wat betreft het Veluwemeer afgestemd worden met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Leisurelands en Gastvrije Randmeren.

Streven is met het nieuwe beleid te komen tot het optimaal laten functioneren van het hondenbeleid binnen de gemeente Nunspeet en klachten en meldingen tot een minimum te beperken. Aangegeven wordt dat het niet op orde hebben van het hondenbeleid risico’s kan meebrengen voor onder meer het aantal klachten en meldingen, de handhaving, openbare orde en veiligheid en volksgezondheid. Berekend is dat 41.425 euro is gemoeid met de uitvoering van het nieuwe beleid.

Wat je misschien ook leuk vindt