Mening gevraagd over hondenbeleid

Door de gemeente Nunspeet wordt de mening van de inwoners gevraagd over het hondenbeleid zoals dit wordt gevoerd. Aan de hand hiervan vindt een evaluatie plaats van het bestaande beleid en wordt het beleid eventueel gewijzigd. Het is belangrijk ook als inwoner van Hulshorst hierover de mening kenbaar te maken. Hieronder het bericht zoals dat door de gemeente is verspreid.

 

Evaluatie hondenbeleid

 

Iedereen weet het, binnen de bebouwde kom moet een hond altijd aangelijnd te zijn. En de eigenaar van een hond moet de hondenpoep opruimen. Uitzondering daarop vormen de 5 hondenuitlaatrennen in de kern van Nunspeet: dit zijn grasvelden, omheind door een hek waar honden los mogen lopen en waar hondenpoep niet opgeruimd hoeft te worden.

 

Voldoet het huidige beleid?

In de praktijk blijkt dat deze regels, omtrent de aanlijn- en opruimplicht, niet voor iedereen duidelijk zijn. De gemeente ontvangt regelmatig klachten over de overlast van hondenpoep. En tijdens een avond voor nieuwe inwoners van de gemeente bleek ook dat de regels omtrent honden niet duidelijk en goed vindbaar zijn. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren meerdere verzoeken binnen gekomen om aanvullende bebording en extra hondenuitlaatrennen. Op verzoek van de gemeenteraad wordt daarom in de eerste helft van 2019 het huidige hondenbeleid, uit 2011, geëvalueerd.  

 

Het gemeentebestuur vraagt inwoners, hondenbezitter of niet, om hun mening over het huidige hondenbeleid binnen de bebouwde kom – en wensen en verbeterpunten – kenbaar te maken. Dat kan de hele maand april 2019 (dus vanaf 1-4-2019) via www.nunspeet.nl/hondenbeleid. Schriftelijk reageren kan ook (Gemeente Nunspeet, t.a.v. directieteam Openbare Ruimte, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet).

 

Wethouder Marije Storteboom hoopt op veel reacties: “Op deze manier hopen we inzichtelijk te krijgen waar en hoe volgens de inwoners verbeteringen nodig zijn”.

 

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    Spring naar toolbar