nieuws

KONINGSDAG

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over het al dan niet kunnen doorgaan van evenementen tijdens Koningsdag. De verwachting is dat grootschalige evenementen niet worden toegestaan. Buiten de vraag of er dan nog tijd is deze te organiseren. Het bestuur van de buurtvereniging werkt wel aan een alternatief programma waaraan zowel jong als oud kunnen deelnemen. Zodra hier meer over bekend is doen wij daar uiteraard mededeling van.

Wat je misschien ook leuk vindt