Jaarverslag buurtvereniging over 2018

JAARVERSLAG BUURTVERENIGING HULSHORST 2018.

 

In het afgelopen jaar hebben wij als buurtvereniging de nodige activiteiten mogen ontplooien. De één met meer succes dan de andere.

In dit opzicht baren ons de koffieochtenden zorgen welke wij in gezamenlijkheid met de Hervormde Kapel houden iedere eerste dinsdag van de maand. De opkomst blijft achter wanneer wij kijken naar het aantal inwoners dat hiervan gebruik kan maken. Het gaat dan om jong en oud.

De eerste activiteit is altijd de nieuwjaarsbijeenkomst. Hiervoor bestond een goede belangstelling, ook vanuit de politiek. In dit opzicht is het jammer dat na drie jaar nog steeds geen antwoord is ontvangen op ons verzoek om drie extra borden voor de buurt-app. Wellicht komt dit aan de orde in het bezoek van het college van burgemeester en wethouders in 2019 waarover in 2018 de eerste afspraken zijn gemaakt.

Dan ook zullen wij zeker de bouw van huurwoningen in de sociale sector aan de orde stellen. In 2018 hebben wij veel geluiden mogen ontvangen dat het hieraan nog steeds ontbreekt in Hulshorst.

Wij hebben als bestuur de informatiebijeenkomsten bijgewoond over de verkeersmaatregelen welke worden genomen op de Harderwijkerweg. Wij hopen op een snelle realisering. Ook hebben wij de bijeenkomsten bijgewoond over eventuele verkeersmaatregelen op de Oudeweg. Hierover is geen overeenstemming bereikt en blijkt deze ook moeilijk te bereiken gezien de tegengestelde belangen.

Triest vonden wij de opkomst tijdens het traditionele eiertikken en eierzoeken. Dat heeft ons doen besluiten te stoppen met de organisatie van dit evenement, hoe spijtig wij dit ook vinden gezien de lange traditie. De opkomst van commerciële activiteiten rond de Pasen is hieraan wellicht debet.

Koningsdag blijft één van de hoogtepunten binnen het jaarlijkse programma. De optocht is hiervan een belangrijk onderdeel. Wij hopen dat deze traditie wel blijft bestaan en doen daarop een oproep aan alle inwoners mee te doen door het versieren van een wagen of door individueel mee te doen. Wij hopen de veiligheid van de toeschouwers te verbeteren door het instellen van een tijdelijke omleidingsroute om zo te voorkomen dat auto’s doorgang wordt verleend op het moment dat de stoet in het nieuwbouwgebied is.

Dodenherdenking mag rekenen op een groeiend aantal deelnemers die de gevallenen voor onze vrijheid willen gedenken. Dankbaar zijn wij voor de medewerking van trompettist Johan van der Kolk tijdens zowel Koningsdag als de dodenherdenking.

De Wiekloop werd voor de tweede keer gehouden en mocht rekenen op meer deelnemers dan tijdens de eerste editie. De spooktocht was goed bezocht. Duidelijk moet zijn dat deze tocht niets te maken heeft met de viering van Halloween maar gewoon een gezellig evenement waaraan kinderen graag deelnemen. Wij zijn dankbaar voor de inzet van Rachel Smink voor dit evenement en de samenwerking met de voetbalvereniging Hulshorst. Wij hebben deze laatste vereniging ook van adviezen mogen voorzien voor de eerste nieuwjaarsloop welke zij begin 2019 op de agenda hadden staan.

De intocht van Sinterklaas is steeds een geweldige belevenis. Dit jaar met golfkarretjes, ons beschikbaar gesteld door Johan Huisman JHM. Het stamppottenbuffet was druk bezocht maar smaakte ook geweldig door de inzet van Esther Poorter en Jolanda Smink. Dat mag ook worden gezegd van de lampionnenoptocht over de zandverstuiving, goed voor ruim honderd deelnemers en zelfs enige aandacht op Omroep Gelderland. Wij zijn Natuurmonumenten erkentelijk voor het toestaan van deze tocht.

Dank geldt de vrijwilligers waarop wij een beroep mochten doen tijdens de organisatie van onze evenementen. Zonder hen is dit niet mogelijk. Wij zijn de media erkentelijk voor de aandacht welke zij aan onze activiteiten besteden. Helaas blijkt het wel steeds moeilijker aandacht te verkrijgen in de kranten zelf. Niet iedereen kijkt op websites. Het is raadzaam onze website en Facebook van de buurtvereniging te volgen omdat wij hierop zo veel mogelijk informatie verstrekken.

In de loop van 2018 is gewerkt aan het compleet maken van het ledenbestand. Wij hopen dit op korte termijn af te kunnen ronden om daarna ook aan niet-leden een bijdrage te kunnen vragen voor deelname aan onze activiteiten.

De bestuursleden worden bedankt voor hun inzet, Rob Smink voor het openzetten van het dorpshuis voor onze bijeenkomsten en activiteiten.

In 2018 zagen wij een aanvraag voor een tweede mat voor koersbal worden gehonoreerd uit het fonds vitale kernen. In behandeling is nog een aanvraag voor de aanschaf van twintig marktkramen. Er is een positief advies uitgebracht, het college van burgemeester en wethouders moet nog een definitief besluit nemen.

Waar mogelijk hebben wij getracht de belangen van de inwoners van Hulshorst te behartigen. Daarmee zullen wij ook doorgang. Binnenkort hopen wij dat een informatiesysteem kan worden aangebracht in het dorpshuis waarop de activiteiten in Hulshorst, ook van anderen, kunnen worden aangekondigd. Wat dat betreft is een locatie voor een toeristisch informatiepunt in Hulshorst nog een wens welke leeft. Wie een locatie weet kan dit kenbaar maken aan het bestuur.

Bij het klaverjassen zien wij een terugloop in het aantal deelnemers omdat er geen aanwas is van jongeren. We gaan kijken of een informatieavond hierin wellicht verbetering kan brengen. De dinsdag- en donderdagavondclub zijn nog altijd van belang omdat ze extra inkomsten opleveren.
De jeu de boulesvereniging gaat als een speer. Het is een onderdeel van deze vereniging dat geheel zichzelf bestiert. Ook hier zou enige verjonging wellicht welkom zijn.

Aan het slot wensen wij iedereen graag een goed en gezond 2019 toe.

 

 

Wijnand Kooijmans

secretaris

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    Spring naar toolbar