nieuws

JAARVERSLAG 2020 BUURTVERENIGING

Het jaar 2020 moet een bijzonder jaar worden genoemd omdat het vrijwel geheel in het teken heeft gestaan van het corona-virus en alle maatregelen die voor de bestrijding zijn getroffen.

Het begin was nog voortvarend. Zo mochten wij 11 januari onze nieuwjaarsreceptie houden en konden ook de eerste twee koffieochtenden van 2020 doorgang vinden. Er werd hard gewerkt aan de voorbereidingen van Koningsdag, de avond wandelvierdaagse, de wiekdagen, de spooktocht en andere activiteiten. Ook werden nog gesprekken gevoerd over het verloop van de werkzaamheden aan de Harderwijkerweg binnen de bebouwde kom.

Ook wilden we graag aandacht besteden aan 75-jaar bevrijding. Onder meer het thema dat wij wilden verbinden aan de optocht op Koningsdag. Tijdens de nieuwjaarsreceptie mocht de eerste ledenpas van onze vereniging worden uitgereikt aan wethouder Jaap Groothuis maar tevens lid van onze vereniging.

De ledenvergadering in februari kon nog doorgang vinden. Afscheid werd genomen van Dennis Eilander, Jolanda Smink. Leon Wijnbergen en Melissa Bruijnes. Wij betreuren het vertrek van de jeugdige bestuursleden. Als nieuwe bestuursleden mochten wij begroeten Margret van Klompenburg en Esther Poorter. Tijdens de ledenvergadering werden Geurt de Zwaan en Wim Mouw benoemd tot lid van de kascommissie. Afscheid werd genomen van André Hop na twee termijnen lid te zijn geweest van de kascommissie. Jan de Zwaan is reserve lid.

Gemeentebelang bracht een werkbezoek aan onze vereniging waarbij door ons vooral ook is

gehamerd op de noodzaak van extra woningbouw in Hulshorst voor zowel jongeren als senioren.

Dit laatste ook deels via woningen met zorg op afroep. Er werden nestkastjes vervaardigd om een

bijdrage te leveren in de strijd tegen de eikenprocessierups. Hiervoor ontvingen wij een

subsidiebedrag uit het fonds ‘vitale kernen.’ Een aantal werden beschilderd door leerlingen van de

Prinses Beatrixschool. De actie mag een succes worden genoemd.

Dat mag ook worden gezegd van de inzameling van elektrische apparaten in een container.

Maar hierna sloeg het corona-virus hard toe en moest worden besloten veel activiteiten af te gelasten. Tijdens dodenherdenking zijn door voorzitter Ruud van der Horst nog wel 75 tulpen neergelegd bij het monument in het plantsoen tegenover dorpshuis De Wieken.

Waar mogelijk hebben wij ook onze gesprekken met de gemeente Nunspeet en in het bijzonder wethouder Marije Storteboom voortgezet. Er kon nog een enkele koffieochtend worden gehouden in zomermaanden. Waar mogelijk hebben wij de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk behartigd.

Omdat de intocht van Sinterklaas niet op de gebruikelijke wijze kon worden gehouden werd een Zwarte Pieten festijn gehouden waarbij de kinderen buiten werden ontvangen en een cadeautje in ontvangst mochten nemen. Een geslaagd evenement.

Tegen het einde van het jaar werd ook verlichting opgehangen in het plantsoen tegenover het dorpshuis en een nieuwjaarswens bevestigd.

In het kader van het fonds vitale kernen is een aanvraag ingediend voor een geluidsinstallatie. Het wachten is nog op een besluit. Ruud van der Horst en ondergetekende hebben enkele bijeenkomsten van dit fonds bijgewoond om advies uit te brengen over de aanvragen vanuit de vier kernen binnen de gemeente Nunspeet.

Met de gemeente zijn we nog in overleg waar de grens van Hulshorst moet worden getrokken. Aan de zijde van de Hierdense Beek is dit duidelijk, dat is een natuurlijke grens sinds de komst van de zelfstandige gemeente Nunspeet in 1972.

Aan de andere kant verschillen we van mening over de grens Nunspeet-Hulshorst. Sinds mensenheugenis is de grens de Kienschulpenweg en de Vreeweg. Waar het de gemeente uitkomt wordt de grens echter op een andere plek gelegd hetgeen door ons wordt betreurd. Wij vinden dat grenzen van kernen moeten worden bewaakt.

Zelf moest ik helaas in de laatste maanden van 2020 verstek laten gaan bij activiteiten in verband met twee ingrijpende operaties in respectievelijk Zwolle en Groningen. Dat maakt dat ook de start in 2021 met de nodige voorzichtigheid is verlopen.

Wijnand Kooijmans

       secretaris

Wat je misschien ook leuk vindt