Nieuws

Inloopavond over Bloemkampen

Met de aanleg van nieuwe natuur en het versterken van bestaande natuur zal de Bloemkampen – gelegen aan het Veluwemeer, tussen Hierden en Hulshorst – uitgroeien tot een natuurgebied van ruim 300  hectare met bloemrijke hooi- en graslanden. Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Nunspeet, gemeente Harderwijk en Natuurmonumenten werken hier samen aan het maken van plannen voor herstel van de natuur.  Op 28 september houden deze partijen tussen 17.00 uur en 20.00 uur een inloopbijeenkomst in dorpshuis De Wieken.

Bloemrijk Bloemkampen

De Bloemkampen is van nature  een vochtig gebied met kleurrijke graslanden. Door intensivering van de landbouw met gebruik van meer mest en door veranderde grondwaterpeilen in de afgelopen decennia,  is de variatie aan planten  hard achteruit gegaan. Met een juist pakket aan maatregelen kunnen de omstandigheden in de Bloemkampen geschikt worden gemaakt, zodat  bloemen weer terug  kunnen komen en de groene graslanden weer een kleurenpalet worden met o.a. geel van de  dotterbloemen, lila van de pinksterbloemen en rose van de koekoeksbloemen.  Natuurmonumenten heeft de opdracht om hiervan minimaal 100 hectare in de Bloemkampen te realiseren, zodat de Bloemkampen in de toekomst haar naam eer aan kan doen. Het streven is dat uiterlijk in 2025 de graslanden bloemrijker zijn en bezoekers wandelend en fietsend van het gebied kunnen genieten.

 

Wat gaat er gebeuren?

De laatste jaren zijn al veel gronden aangekocht om het gewenste natuurgebied mogelijk te maken.   Nu zijn vooral maatregelen aan de waterhuishouding en maatregelen om de bodem te verschralen nodig.  In welke mate en waar  maatregelen worden uitgevoerd, wordt nu  nader uitgewerkt. Deze uitwerking van de maatregelen komt heel nauw, want bewoners en bedrijven buiten het projectgebied mogen geen hinder ervaren van de veranderingen in de grondwaterstand.  Naar verwachting is het eerste concept (voorontwerp-inrichtingsplan) eind 2017 gereed.

Fietsen en wandelen kan nu al in de Bloemkampen. Met name voor wandelaars wil Natuurmonumenten de recreatieve mogelijkheden uitbreiden en afstemmen op wensen van bewoners uit de omgeving. Natuurmonumenten wil daarom samen met omwonenden hiervoor een plan maken.

 

Informatiebijeekomst

Betrokken partijen houden 28 september een informatiebijeenkomst. Ieder kan tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen. Medewerkers van Natuurmonumenten, Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en gemeente Nunspeet geven toelichting op de plannen en beantwoorden vragen. Ook is het mogelijk wensen voor recreatieve voorzieningen aan te dragen.

Wat je misschien ook leuk vindt

Geen reacties

    Plaats een reactie