Nieuws

HULP ROND CORONA-VIRUS AANGEBODEN

De coronacrisis heeft tot gevolg dat het voor met name ouderen en mensen met gezondheidsproblemen, ‘de risicogroepen’, verstandiger is om thuis te blijven. Gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld boodschappen niet meer kunnen worden gedaan of dat iemand behoefte heeft aan telefonisch contact, persoonlijke aandacht. Gelukkig zijn er veel initiatieven om hulp te bieden en om enerzijds de hulpvraag en anderzijds het hulpaanbod te coördineren.

Het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet heeft een specifieke rol namens de gemeente Nunspeet m.b.t het samenbrengen van het hulpaanbod en de vraag naar hulp. Het Servicepunt heeft zoveel mogelijk alle hulpinitiatieven geïnventariseerd, zodat zij de hulpvrager goed kan doorverwijzen naar de persoon/organisatie van het betreffende hulpinitiatief. Natuurlijk kan men ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de organisatie van het initiatief.

De medewerkers van het Servicepunt zijn vanaf maandag 30 maart a.s. op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar om inwoners (en organisaties) uit alle vier kernen te woord te staan, die een hulpvraag hebben en niet weten waar ze terecht kunnen voor deze hulp. Ook inwoners (en organisaties) die een initiatief opgezet hebben, kunnen hier terecht om hun initiatief kenbaar te maken. Hiervoor is gedurende de coronacrisis een speciaal telefoonnummer voor het Servicepunt in het leven geroepen: (0341) 25 99 93. Per e-mail is het Servicepunt ook bereikbaar: vrijwilligers@nunspeet.nl. Wij doen onze uiterste best om de mails zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Op de gemeentepagina in Nunspeet Huis aan Huis (zie bijlage) en op de website van de gemeente Nunspeet vindt u meer informatie over de diverse initiatieven: https://www.nunspeet.nl/nieuws/ondersteuning-vraag-en-aanbod/

Alle diensten zijn aangepast naar de RIVM-richtlijnen.

Wat je misschien ook leuk vindt