Nieuws

Het woord van de voorzitter

Het jaar 2020 zal ook in Hulshorst de geschiedenisboeken ingaan als
een heel bijzonder jaar.
De uitbraak van het Coronavirus heeft ook ons dorp in de ban.
Vanuit oveheidsbepalingen met het verbieden van evenementen e.d.
geven veel inwoners het gevoel van “opgesloten” zitten, overigens in de
hoop dat hierdoor een 2 e (en misschien wel een grotere) uitbraak van het
virus ons minder gaat treffen.
Juist in het jaar, dat wij “75 jaar bevrijding” van de donkere periode
1940 -1945 willen vieren, zijn alle activiteiten ook in Hulshorst geschrapt.
Het samendoen om ons met elkaar te verbinden is hierdoor niet
mogelijk.
Nu volgende week de cbs “Pr. Beatrixschool” weer (gedeeltelijk) open
mag, met in acht name van de overheidsbepalingen, zullen we ons weer
VRIJ-er gaan voelen.
Ook de herdenking aan de gevallenen in WO-II is aan ons voorbij
gegaan.
Het bestuur van de Buurtvereniging Hulshorst heeft toch gemeend om
“in petit comité” een bos bloemen (75 tulpen) aan de voet van het
monument te leggen.
Vandaag vieren we de bevrijding van 75 jaar geleden.
Wij hopen dat dit meteen de start wordt voor ons in Hulshorst, zodat ook
voor ons het gevoel van “bevrijding” inzet.
Laat de overheid de beperkingen maar geleidelijk loslaten.
Ik wens u, namens het bestuur van de Buurtverenging Hulshorst, een
fijne bevrijdingsdag.
Ruud van der Horst
voorzitter

Wat je misschien ook leuk vindt