nieuws

Gemeente Nunspeet werkt aan participatiebeleid

De gemeente Nunspeet werkt aan het opstellen van participatiebeleid; meedoen en -denken over
(bouw)activiteiten, projecten en beleid. Daarvoor is het van belang om te weten op welke manier de
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken willen worden. Op de
webpagina nunspeet.nl/participatie is een enquête te vinden waarin hen gevraagd wordt naar de
gewenste wijze van participeren. Het is de bedoeling dat het participatiebeleid in het derde kwartaal
van dit jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Wethouder Marije Storteboom: “Soms houdt participatie alleen het geven van je mening in over een
project of plan, maar als het kan, willen we bij de start van elk gemeentelijk project of plan bekijken
hoe we samen met onze inwoners en ondernemers kunnen optrekken. Daarbij is het belangrijk om te
weten wat er bij hen leeft en hoe zij betrokken willen worden. We hebben al diverse mooie projecten
samen gedaan met onze inwoners en ondernemers. Denk aan het Edzard Koningpark en Centrum
Nunspeet.”
De enquête is van 16 februari tot en met 16 maart in te vullen op nunspeet.nl/participatie of als
geprinte versie af te halen bij de receptie van het gemeentehuis (ingevulde enquêtes kunnen hier
ook weer worden ingeleverd). De ingevulde gegevens en informatie worden vertrouwelijk
behandeld

Wat je misschien ook leuk vindt