Nieuws

Geen parkeren Fusion Plaza op Pavo-terrein

De eigenaar van de Pavo aan de Harderwijkerweg in Hulshorst heeft de hem verleende vergunning voor verhuur van zijn terrein voor parkeren ingetrokken.

Doel was dat hier de bezoekers van het tegenover gelegen restaurant Fusion Plaza hun auto hier konden parkeren. Met als doel te bereiken dat minder auto’s in de berm langs de doorgaande weg van Nunspeet naar Harderwijk worden geparkeerd. Ook wordt daardoor het uitzicht vanuit de Oudeweg verbeterd.

Het verlenen van de vergunning leidde tot protesten van omwonenden. De commissie bezwaarschriften stelde hen in het gelijk. Bij het afgeven van de vergunning heeft, zo zijn de leden van de commissie van mening, dat het college van burgemeester en wethouders heeft verzuimd een verkeerskundige afweging te maken ten aanzien van het oversteken van de Harderwijkerweg door restaurantbezoekers.

Ook is de commissie van mening dat onvoldoende rekening is gehouden met voorgeschreven afstanden ten opzichte van omringende woningen. Het college is daarom geadviseerd de bezwaarden in het gelijk te stellen en een nieuw besluit te nemen waarin de ontbrekende afwegingen wel worden meegenomen.

Het advies van de commissie ie vervolgens besproken met de eigenaar van de Pavo. Die heeft hierop de conclusie getrokken dat de weerstand in de directe omgeving te groot is en het college verzocht de vergunning in te trekken. Daaraan is nu gevolg gegeven. Het maakt wel dat de bezwaarden ineens geen belanghebbende meer zijn en daarom uiteindelijk niet ontvankelijk worden verklaard in hun bezwaren. Bovendien hebben ze daardoor geen recht op vergoeding van de gemaakte proceskosten.

Wat je misschien ook leuk vindt

Geen reacties

    Plaats een reactie