Geen extra maatregelen Oudeweg/Vuurkuilweg

NUNSPEET Er worden geen extra herhalingsborden geplaatst om weggebruikers te herinneren aan de 60 km-zone welke geldt voor de Vuurkuilweg in Hulshorst. Ook wordt afgezien van het plaatsen van fietssluizen nabij de Lidl in Nunspeet.

Het gaat om twee verzoeken van een inwoner van Hulshorst. Naar aanleiding van eerder gesprekken met hem en andere bewoners van de Vuurkuilweg en de Oudeweg was eerder al besloten tot het plaatsen van een snelheid display op beide wegen. Tijdens de gesprekken werd ook het idee geopperd extra aanduiding van de maximumsnelheid aan te brengen in de vorm van de cijfers 60 op het wegdek. Hiervan is afgezien in verband met de aanwezigheid van optische plateaus.

[VERBOD] Ook een idee beide wegen voor doorgaand verkeer af te sluiten tijdens de spitsuren bleek niet voor alle aanwonenden aanvaardbaar. Dat maakte dat ook hier van is afgezien. Het college van het burgemeester en wethouders is van mening dat de Vuurkuilweg is ingericht volgens de geldende richtlijnen. Het maximum van zestig kilometer per uur is daardoor vanzelfsprekend.

Het niet plaatsen van een herhalingsbord heeft, zo wordt aangevoerd, ook geen nadelig effect op de verkeersveiligheid. De weginrichting blijft ongewijzigd waardoor enig effect van zo’n bord niet wordt verwacht. Ook wordt erop gewezen dat tijdens het eerdere overleg met de bewoners van de Vuurkuilweg en de gemeente is besloten geen extra snelheidsaanduiding te plaatsen gezien de uitstraling en inrichting van de weg.

[FIETSSLUIS] Het verzoek fietssluizen te plaatsen bij de Lidl is ingegeven omdat de inwoner van Hulshorst de situatie bij de supermarkt on onveilig ervaart. De in- en uitgang komen uit op een trottoir waarvan ook regelmatig door fietsers gebruik wordt gemaakt. Door het plaatsen van een fietssluis worden in zijn optie fietsers gedwongen af te stappen.

Het college is van mening dat door het plaatsen van fietssluizen een bereikbaarheidsprobleem kan ontstaan. Het wordt dan moeilijk passeren voor mensen met een winkelwagentje, scootmobiel of een bakfiets. Dit nadelige effect wordt nabij een supermarkt niet wenselijk gevonden. Ook vindt het college dat een fietssluis weinig effect heeft omdat de doorgang breed moet zijn in verband met de eerder genoemde gebruikers. Dat maakt dat toch fietsend een fietssluis kan worden gepasseerd.

You Might Also Like

    Spring naar toolbar