Bladeren door categorie

Ledenvergadering

Klaverjas Club Ledenvergadering Nieuws

Jaarverslag buurtvereniging

JAARVERSLAG BUURTVERENIGING 2019 Het afgelopen jaar hebben wij ons als buurtvereniging weer mogen inzetten voor het belang van de inwoners van Hulshorst en activiteiten mogen organiseren als Koningsdag, de wandelvierdaagse, de wiekdagen en de intocht van Sinterklaas. Wat belangenbehartiging…

Klaverjas Club Ledenvergadering Nieuws

notulen ledenvergadering

NOTULEN JAARVERGADERING 2019 BUURTVERENIGING HULSHORST. Gehouden in het dorpshuis De Wieken. Aanwezig elf leden en negen bestuursleden. 01. OPENING. Door voorzitter Jos van den Berg. Hij zegt blij te zijn het voorzitterschap af te mogen ronden met zijn favoriete…

Ledenvergadering Nieuws

UITNODIGING LEDENVERGADERING

AGENDA JAARVERGADERING 2020. Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarvergadering van onze vereniging, te houden maandag 17 februari om 20 uur in het dorpshuis De Wieken. De agenda: 01. Opening; 02. Vaststellen agenda; 03. Ingekomen stukken; 04.…