nieuws

Broedseizoen toch verkort

Het broedseizoen op het Hulshorsterzand gaat gelden van 15 maart tot 15 juli. Door veel inspanningen van de Buurtvereniging Hulshorst, de werkgroep bewoners Klarenweg, Nunspeet uit de Kunst en de gemeente Nunspeet is Natuurmonumenten teruggekomen op het besluit het broedseizoen te laten voortduren tot 1 september.

Als buurtvereniging zijn we verheugd met dit besluit. Wij hebben het initiatief genomen om samen met anderen de plannen aan te vechten en dat heeft er nu na een lang gevecht toe geleid dat onze wensen zijn gehonoreerd. Dat geldt ook voor het Rondje Klarenweg dat mede door de inzet van de bewoners wordt gerealiseerd. Gekeken wordt nog naar een oplossing voor het jaarrond mogelijk houden de Hulshorsterzandroute te bewandelen. De hoop bestaat ook hier met Natuurmonumenten tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Ook de afsluiting van de mountainbike route blijft beperkt tot het broedseizoen. Wij danken iedereen die heeft meegeholpen ons verzet gestalte te geven. De petitie die hiervoor is gestart is inmiddels aangeboden aan Gelderse gedeputeerde Peter van ’t Hoog. Wij danken de mensen die deze petitie hebben ondertekend. We mochten ruim 2.400 handtekeningen overhandigen en hebben daarmee een stevig geluid kunnen laten horen. Alle inspanningen zijn uiteindelijk niet voor niets geweest.

Wat je misschien ook leuk vindt