Bezwaar tegen vliegroutes

De Buurtvereniging Hulshorst verzet zich tegen het eventueel weer in procedure brengen van een alternatieve routevariant voor Lelystad Airport welke over grondgebied van de gemeente Nunspeet voert.

 

Dit schrijft het bestuur van de vereniging in een brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Een afschrift is verstuurd aan Provinciale Staten van Gelderland, de gemeenteraad van Nunspeet en het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders.

Het bestuur van de buurtvereniging reageert hiermee op een verzoek dat is ingediend door Teuge Airport en het Nationaal Paracentrum Teuge. Het gaat om een route over Hulshorst/Hierden, Leuvenum en Apeldoorn. In het verleden is deze route als niet reëel bestempeld omdat deze niet voldoet aan de vooraf opgestelde voorwaarden.

Aangevoerd wordt dat partijen rond Teuge de eerder afgewezen route nu als ‘nieuw en beste alternatief’ presenteren uit alleen puur zakelijk belang. Maar dat daarbij voorbij wordt gegaan aan het gegeven dat het gebied in en rond Hulshorst nu al te maken heeft met veel vliegtuiglawaai. Onder meer omdat het is aangewezen als laagvlieggebied voor militaire helikopters en vliegtuigen. Het eventueel aanwijzen van de eerder afgewezen route doet deze overlast niet alleen toenemen maar leidt ook tot overschrijding van de gewenste geluidsnormen.

Volgens de buurtvereniging is het daarnaast van essentieel belang dat het grootste deel van het betreffende gebied binnen de Veluwe en daarmee Natura2000 is gelegen. Dit betekent dat aan plannen van inwoners strenge eisen worden gesteld als het gaat om de bescherming van natuur. Gewezen wordt op het gegeven dat binnen het gebied de ecologische zone Hierdense Poort, de zandverstuiving Hulshorst en het Leuvenumse bos zijn gelegen. Aanwijzen van een vliegroute over dit gebied levert flinke schade op voor de natuur en de hierin voorkomende dieren.

Er wordt dan ook een dringend beroep gedaan op de staatssecretaris om de eerder afgewezen route niet opnieuw te betrekken in de procedure rond het aanwijzen van vliegroutes.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    Spring naar toolbar