Nieuws

Belangrijk nieuws van Uw buurtvereniging

LEDENPAS

 

Als buurtvereniging Hulshorst willen wij vanaf 2019 gaan werken met een ledenpas. Dat maakt het wel noodzakelijk ons ledenbestand aan te passen.

De wijze waarop de contributie wordt geïnd verschilt momenteel nogal. De éen betaald per automatische incasso, de ander contact. Soms blijkt het ook moeilijk de contributie te innen. Dat is jammer, want voor het organiseren van onze activiteiten zijn we ook in belangrijke mate afhankelijk van de inkomsten uit de contributie. Op dit moment zijn wij bezig ons ledenbestand te actualiseren waarbij wij tevens trachten nieuwe leden te werven.

Om iedereen goed te kunnen vertegenwoordigen is het van belang dat zo veel mogelijk inwoners lid zijn van onze vereniging. Naast het organiseren van evenementen proberen wij de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk te behartigen. Te denken valt daarbij onder meer aan het pleidooi voor voldoende woningbouw maar ook aan de verkeersveiligheid.

Graag zien wij natuurlijk dat iedereen betaalt per automatische incasso. U kunt daarvoor een machtiging afgeven. Maar mensen die liever niet automatisch willen betalen laten we natuurlijk ook niet in de kou staan. Voor hen blijft het mogelijk contact te betalen en wel op de dinsdag- en donderdagavond in het dorpshuis De Wieken.

De contributie bedraagt momenteel 12,50 euro per jaar. Dat geldt voor een gezin maar ook voor alleenstaanden vanaf achttien jaar. Het lidmaatschap is ook van belang omdat wij in de toekomst duidelijk verschil willen gaan maken tussen leden en niet-leden. Wie geen lid is heeft straks ook geen stemrecht op de ledenvergadering welke in 2019 in maart wordt gehouden. De nadere aankondiging volgt nog.

Voor nieuws over de buurtvereniging kunt u ook regelmatig kijken op onze website: www.buurtvereniginghulshorst.nl of op onze Facebookpagina.

Om het U gemakkelijk te maken voegen wij een formulier toe dat u kunt invullen. In november komt een bestuurslid bij u aan om het formulier op te halen.

 

Bestuur buurtvereniging Hulshorst

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de buurtvereniging Hulshorst om zijn/haar rekening eenmalig per jaar de contributie af te schrijven.

Bankrekening…………………………….

Naam en voorletters:……………………………………………Postcode:…………………. Plaats:……………………………..

Straat:………………………………………………………………………….

E-mail adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende verklaart zich akkoord, datum……………….. Handtekening.

 

————————————————————————————————————————————–Ondergetekende meldt zich aan als lid van de buurtvereniging en verklaart hierbij de contributie jaarlijks persoonlijk te overhandigen. Dit kan op dinsdag- en donderdagavond in het dorpshuis De Wieken (Hemelvaartsdag en andere feestdagen uitgesloten).

Naam en voorletters:……………………………………………Postcode:…………………. Plaats:……………………………..

Straat:………………………………………………………………………….

E-mail adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende verklaart zich akkoord, datum……………….. Handtekening.

 

 

 

 

 

 

   STAMPPOTTENBUFFET 12 DECEMBER

 

Door de buurtvereniging Hulshorst wordt 12 december een stamppottenbuffet gehouden. Iedereen is daarbij welkom. Het menu bestaat uit soep vooraf waarbij er de keuze is uit boerenkool, zuurkool, hete bliksem en een stoofpotje kip. Natuurlijk hierbij een bal gehakt, rookworst, spekjes, rauwkost, appelmoes, mosterd en piccalilly. Met een toetje na. De aanvang is om 17.30 uur in het dorpshuis De Wieken. De kosten bedragen 12,50 euro per persoon. Aanmelden via: www.buurtvereniginghulshorst.nl tot en met 6 december. Vol is vol. Om 19 uur start de wandeling over de zandverstuiving met lampionnen.

 

 

INTOCHT SINTERKLAAS

 

De intocht van Sinterklaas staat gepland voor woensdag 21 november om 14 uur. We zijn nog wel op zoek naar vrijwilligers die de rol van zwarte piet op zich willen nemen. Zij kunnen zich aanmelden via: www.buurtvereniginghulshorst.nl Voor pakken wordt gezorgd. Wel graag zo spoedig mogelijk.

Wat je misschien ook leuk vindt

Geen reacties

    Plaats een reactie