Barbecue tijdens wiekdagen

Tijdens de wiekdagen wordt zaterdag 12 augustus een barbecue gehouden bij het dorpshuis De Wieken. De kosten hiervoor bedragen 12,50 euro per persoon. Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 7 augustus door overmaking van het te betalen bedrag op rekeningnummer NL15RABO0347549039 ten name van de Buurtvereniging Hulshorst. Dit onder vermelding van naam en het aantal personen. Aanmelden en betaling is ook mogelijk tijdens de openingstijden van het dorpshuis. De aanvang van de barbecue is om 17 uur.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    Spring naar toolbar