Alle berichten van

Ruud van der Horst

nieuws

INNEN CONTRIBUTIE 2021

Door de penningmeester wordt 27 februari gestart met het innen van de contributie via automatische incasso. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 12,50 euro. Dit wordt besteed aan het behartigen van de belangen van de inwoners, of het nu gaat om de…

nieuws

AFHALEN LEDENPAS

Leden van de buurtvereniging die nog niet in het bezig zijn van hun ledenpas kunnen deze tijdens de openingsuren afhalen in het dorpshuis De Wieken. Beheerder Esther Poorter staat u/jullie graag te woord…

nieuws

KONINGSDAG

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over het al dan niet kunnen doorgaan van evenementen tijdens Koningsdag. De verwachting is dat grootschalige evenementen niet worden toegestaan. Buiten de vraag of er dan nog tijd is deze te…

nieuws

JAARVERGADERING VERPLAATST

De jaarvergadering van de buurtvereniging is verplaatst van maandag 15 maart naar maandag 29 maart. Op dit moment wordt gewerkt aan de agenda. Zodra deze gereed is wordt deze gepubliceerd. Het doorgang is onder voorbehoud van de dan geldende…

nieuws

WERKZAAMHEDEN HARDERWIJKERWEG

De gemeente Nunspeet heeft ons als buurtvereniging verzocht ambassadeurs te zoeken die mee kunnen praten als het gaat over de nog uit te voeren werkzaamheden aan de Harderwijkerweg. Het gaat om het gedeelte tussen de bebouwde kom en de…

nieuws

Gemeente Nunspeet werkt aan participatiebeleid

De gemeente Nunspeet werkt aan het opstellen van participatiebeleid; meedoen en -denken over(bouw)activiteiten, projecten en beleid. Daarvoor is het van belang om te weten op welke manier deinwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken willen worden. Op dewebpagina nunspeet.nl/participatie is…

nieuws

planning werkaamheden Harderwijkerweg

Het bestuur heeft eind januari bericht ontvangen van de Gemeente Nunspeet, welke op 1 december 2020 verzonden is naar de omwonenden van de Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom, tussen Hulshorst en Hierden. Als alles volgens plan verloopt start de…

nieuws

onrust over afsluiting Hulshorsterzand

Er is onrust ontstaan over de plannen om tot afsluiting van de zandverstuiving in Hulshorst te komen en enkele parkeerplaatsen te sluiten en te verplaatsen. Voor ons als Buurtvereniging reden aan de bel te trekken en een bezwaar kenbaar…

nieuws

sleuteloverdracht beheerder “De Wieken”

HULSHORST – Tijdens een korte bijeenkomst in het dorpshuis De Wieken heeft 30 december de officiëlesleuteloverdracht plaatsgevonden tussen de afscheid nemende beheerder Rob Smink en de nieuwebeheerder Esther Poorter.Rob Smink is dertien jaar beheerder geweest van het dorpshuis. In…

nieuws

Nieuwjaarswens 2021

namens het bestuur van de Buurtvereniging Hulshorst wens ik U een gezond en gelukkig 2021.Wij hopen dat het Coronavirus spoedig “onder de knie” is en dat wij weer normaal ‘samen’ kunnen komen. Het jaarplan ‘activiteiten 2021’ is reeds gepubliceerd,…