Nieuws

ANTWOORDEN OP VRAGEN

HULSHORST – Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders staat positief ten opzichte van de opening van een kinderdagverblijf voor 0-4-jarigen in dorpshuis De Wieken. Het initiatief hiervoor ligt bij de Stichting Kindcentrum Nunspeet. Het dorpshuis dient bij de komst van het kinderdagverblijf te worden verbouwd voor onder meer de komst van slaapgelegenheid.

Het is één van de antwoorden van het college naar aanleiding van vragen welke tijdens het werkbezoek van het college in juni zijn gesteld. Er komt een extra ontsluitingsmogelijkheid voor Hulpdiensten tussen de wijk Weversweg en de Doornenkamp. De wijk is nu uitsluitend te bereiken via de Braambosch en dat kan bij calamiteiten tot problemen leiden.

Over de komst van een trimbaan in het gebied tussen de Onder de Bos en de Brandsweg vindt een gesprek plaats met de initiatiefnemers. Een voorstel is tijdens het bezoek overhandigd door de buurtvereniging aan wethouder Mark van de Bunte. De kosten worden geraamd op rond de tienduizend euro. Het plan wordt gezien als een bijdrage in het project Nunspeet Beweegt.

In begin 2020 gaat de gemeente een avond houden met de bewoners van de weg Onder de Bos en dan het gedeelte tussen de Brandsweg en de Zandhuisweg. Enkele bewoners hebben gevraagd hier eenrichtingsverkeer in te stellen omdat het om een smalle weg gaat en onderdeel van een fietsrouter. Auto’s kunnen elkaar moeilijk passeren. Tijdens de bijeenkomst wil de gemeente problemen en mogelijkheden bespreken.

Naar aanleiding van een wens van een bewoner de snelheid op het Molenpad terug te brengen van vijftig naar dertig kilometer per uur heeft de gemeente een verkeerstelling gehouden. Zodra de uitkomst bekend is wordt met de betreffende bewoner contact opgenomen. De wens van de buurtvereniging is dat het verzoek breder wordt besproken.

Het college ziet niet de noodzaak van een vrij liggend fietspad tussen de Brandsweg en de Zandhuisweg. Hierom is verzocht door een inwoner die vindt dat het een mooie route is en de aanleg van een fietspad de gewone wegen kan ontlasten. Om dit te realiseren moet er grond worden verworven. Gezien het ontbreken van de noodzaak wil het college daaraan niet beginnen.

De bestaande verlichting in de kern van Hulshorst is nog niet afgeschreven en wordt daarom nog niet vervangen. Hierom was gevraagd door de buurtvereniging. Men had graag de verouderde straatverlichting in de kern vervangen gezien. De armaturen aan de Harderwijkerweg zijn wel vervangen.

De gemeente gaat op zoek naar een terrein dat eventueel geschikt is voor de komst van een kinderboerderij. Hiertoe is een plan opgevat door een oud-inwoner van Hulshorst. Die gaat zelf zijn plan verder op papier zetten met aandacht voor de bedrijfsviering maar ook het verkrijgen van voldoende draagvlak voor zijn plannen.

De gemeente gaat kijken of de geplaatste ledverlichting gedimd kan worden. Het wordt door het college niet nodig gevonden aanvullend onderzoek te doen naar de veldsterkte van nieuw te plaatsen antenne-installaties. De eventueel schadelijke invloed van zendmasten betreft, zo geeft het college aan, een landelijke discussie, waarin de gemeente de landelijke richtlijnen volgt en de eigen inbreng minimaal is.

Door de gemeente zijn inmiddels drie app-borden geplaatst bij de ingangen van De Braambosch, Zandhuisweg en Akkerweg. Een betaalbare woonzorgvoorziening is, zo geeft het college aan, lastig te realiseren in Hulshorst omdat het gaat om aantallen gaat. Wel wordt door de gemeente serieus naar meerdere modellen gekeken. Aan dure woon-zorg/koopwoningen bestaat geen behoefte, zo is het college gebleken, Op de vraag naar de bouw van goedkope huurwoningen wordt door het college nog geen antwoord gegeven. Wel wordt aangegeven dat er binnenkort een nieuwe woonvisie komt.

Wat je misschien ook leuk vindt