Nieuws

Agenda jaarvergadering

AGENDA JAARVERGADERING 2018

 

Maandag 26 maart 20 uur dorpshuis De Wieken

 

 1. Opening;
 2. Vaststellen agenda:
 3. Ingekomen stukken;
 4. Notulen jaarvergadering 2017;
 5. Jaarverslag secretaris;
 6. Jaarverslag penningmeester;
 7. Verslag kascommissie;
 8. Benoeming kascommissie. Peter van Olst is aftreden, Jan de Zwaan is benoembaar voor de tweede keer, Gert Drost schuift door als huidig reserve lid. Er dient een nieuw reserve lid te worden benoemd;
 9. Begroting 2018;
 10. Aftredend maar herkiesbaar Remco Mulderij, Dennis Eilander en Melissa Bruijnes. Niet herkiesbaar Arjan Mol. Er wordt geen kandidaat voorgedragen;
 11. Pauze;
 12. Programma 2018 met onder meer Koningsdag en Wiekdagen;
 13. Verkeersmaatregelen Harderwijkerweg. De gemeente stelt voor alle zijwegen buiten de bebouw kom en de grens met Hierden voorrang te verlenen op verkeer op de Harderwijkerweg;
 14. Rondvraag;

 

 

Wijnand Kooijmans

secretaris

Wat je misschien ook leuk vindt

Geen reacties

  Plaats een reactie