Nieuws

ACTIVITEITEN BUURTVERENIGING GESCHRAPT

GEVOLGEN BESLUIT KABINET VOOR ACTIVITEITEN BUURTVERENIGING.

Als gevolg van de maatregelen die door het kabinet zijn genomen kunnen activiteiten van de buurtvereniging Hulshorst tot 1 juni geen doorgang vinden.
Het betreft onder meer Koningsdag 27 april en de dodenherdenking 4 mei.
De koffieochtenden in april en mei worden geschrapt. Over juni vindt nog beraad plaats.
Het rondje Hulshorst voor oldtimers en auto’s kan geen doorgang vinden.
In verband met de noodzakelijke voorbereidingen is het ook niet mogelijk de avondwandelvierdaagse van 2 tot en met 5 juni doorgang te laten vinden.
Er vindt geen klaverjassen plaats, geen koersbal, geen jeu de boules en geen darten.
De fakkelloop vanuit Wageningen vindt eveneens geen doorgang.
Uiteraard kunnen wij ook als bestuur niet bijeen komen voor onze maandelijkse vergaderingen.
Wij vinden het spijtig maar ook begrijpelijk dat deze maatregelen moeten worden genomen. Heeft u (of jullie) zaken die wij met de gemeente zouden moeten bespreken dan kunt u (jullie) altijd contact opnemen met het secretariaat: w.kooymans1948@gmail.com
Wij gaan ons beraden of evenementen wellicht nog op een ander moment kunnen plaatsvinden.

Wij wensen ieder veel gezondheid toe en dat iedereen gespaard mag worden van het corona-virus. Zieken wensen wij veel beterschap.

Wat je misschien ook leuk vindt