nieuws

actie tegen afsluiting hulshorsterzand

HULSHORST – In de plannen voor de recreatiezonering op de Veluwe is de mens vergeten. Dat is reden voor een aantal organisatie te starten met de website ‘Stop! Veluwe ‘op slot’. Daaraan gekoppeld is tevens een petitie met als doel de gesprekken met de provincie en natuurorganisaties weer te herstarten. Maar dan met echte inspraak want daar heeft het volgens de organisaties tot nu toe aan ontbroken.
De petitie is inmiddels al rond de negenhonderd keer getekend hetgeen de organisaties sterkt in hun mening dat er te weinig tot geen draagvlak bestaat voor de huidige plannen om te komen tot een recreatiezonering. Onder meer worden vraagtekens gezet bij het nut van het afsluiten van onder meer het Hulshorsterzand tijdens het broedseizoen maar vooral ook bij de voorgestelde lengte daarvan: van 15 maart tot 1 september.
Dat lijkt vooraf ingegeven te zijn door de aanwezigheid van de nachtzwaluw. Maar dat is juist een soort waarvan de populatie toeneemt. Bovendien vindt men het beleid van Natuurmonumenten niet helder. In het gebied Bloemkampen is door het beheer van de natuurorganisatie het aantal broedsel van weidevogels met tachtig tot negentig procent teruggelopen. Waar men op de zandverstuiving al niet of nauwelijks meer in Nederland voorkomende vogels denkt terug te halen door de afsluiting.
De betrokken organisaties willen de komende tijd in gesprek gaan met onder meer de politiek. Zij hopen hier ook steun te vinden voor hun wens dat het inspraakproces wordt overgedaan maar dat dan ook wordt geluisterd naar voorstellen om de natuur te beschermen en toch de mens toegang te laten houden tot de natuur. Ook wordt afstand genomen van proeven met betaald parkeren in natuurgebieden en het zonder meer invoeren van vignetten voor mountainbikers en ruiters.De website en petitie is van belang voor alle inwoners van de Veluwe omdat velen nog niet op de hoogte zijn van de plannen rond de recreatiezonering en de gevolgen voor hen. Wie in bijvoorbeeld Epe vraagt naar de gevolgen bemerkt dat mensen daar eigenlijk niets weten van de plannen en dat geldt voor de meeste Veluwse gemeenten.

Wat je misschien ook leuk vindt