Nieuws

Aanpak parkeerproblemen Akkerweg

Eigenaar G. Westerink wil het perceel grond achter zijn bedrijf aan de Akkerweg in Hulshorst gaan benutten om hier zijn machines op te slaan. Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders is bereid, zij het onder voorwaarden, in principe mee te werken aan het verzoek.

De machines staan nu opgesteld aan de voorkant van het bedrijf. Hier wordt ook geparkeerd. Dit leidt regelmatig tot overlast van geparkeerde auto’s op en nabij het bedrijf. Bij verplaatsing van de machines is aan de voorzijde voldoende parkeerruimte voor de bezoekers.

Op dit moment heeft het perceel achter het bedrijf nog een agrarische bestemming. Het gebruik van het perceel voor het stallen van machines is hiermee in strijd. Het college ziet ruimtelijk geen problemen mee te werken aan een wijziging van de bestemming. Wel moet het perceel bijvoorbeeld landschappelijk worden ingepast. Ook moet een ruimtelijke onderbouwing door Westerink worden ingediend en moet hij eventuele planschade voor zijn rekening nemen.

Wat je misschien ook leuk vindt

Geen reacties

    Plaats een reactie