Nieuws

Aanpak Harderwijkerweg

Maatregelen binnen en buiten bebouwde kom

[HULSHORST] Voor het opstellen van een definitief plan voor het aanpassen van de Harderwijkerweg in Hulshorst wordt door het college van Nunspeet dertigduizend euro uitgetrokken. Het gaat om maatregelen zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Wijnand Kooijmans

Een aantal aanwonenden van de Harderwijkerweg tussen de komgrens Hulshorst en de gemeentegrens bij de Hierdense beek met Harderwijk, heeft in het verleden geklaagd over ongewenst rijgedrag. Het gaat om het rijden met hoge snelheden, gevaarlijke inhaalmanoeuvres en overstekend wild als gevolg van de aanleg van het ecoduct op het landgoed Hulshorst.

Een rol speelde ook dat de politie geen snelheidscontroles op het betreffende wegvak wilde uitvoeren. Om dat wel mogelijk te maken is door de gemeente de voorrangsfunctie van de weg gehaald en kruisingen aangepast naar voorrangskruisingen. Dat maakt dat nu wel weer op snelheid wordt gecontroleerd en er ook een flink aantal boetes is uitgeschreven.

[OVERLEG] Over de plannen is meerdere keren overleg gevoerd. Eén van de problemen die nog speelt is het parkeerprobleem bij het Chinese wok restaurant Fusion Plaza op de hoek van de Oudeweg en de Harderwijkerweg. Hierover wil het college nog in overleg met de uitbater en direct omwonenden. Om het zicht op de kruising met de Oudeweg open te houden is door de gemeente langs een deel van de Harderwijkerweg een aantal paaltjes geplaatst om parkeren hier tegen te gaan.

De nu voorgestelde maatregelen voorzien onder meer in een inhaalverbod in de bocht bij de ingang naar het landgoed Hulshorst. Op drie plekken worden midden geleiders aangebracht, onder meer om fietsers in de gelegenheid te stellen gefaseerd over te steken. Naar de meest geschikte locaties wordt nog gekeken.

Op een aantal plaatsen wordt blokhagen geplaatst om zo de weg visueel/optisch te versmallen. Ook wordt gedacht aan het plaatsen van een tweetal poorten die het gebied markeren waarbinnen herten de weg oversteken. Daarnaast komen er schildjes met reflectoren om de dieren af te schrikken op andere plekken over te steken. Het wegvak binnen de bebouwde kom van Hulshorst is toe aan grootonderhoud/reconstructie. Op een aantal plekken zijn de randen van het wegvak verzakt en is de staat van het onderhoud ondermaats.

[POLITIE] Overleg met de politie heeft geleerd dat zij de te nemen maatregelen door de gemeente afdoende vindt. De weg buiten de bebouwde kom is na het realiseren van de plannen goed ingericht als 60 kilometer weg. Over het voorlopig schetsontwerp heeft tevens overleg plaats gevonden met direct aanwonenden. Met de totale werkzaamheden is een bedrag gemoeid van 550.000 euro. In eerste instantie was het plan de aanpak van de weg buiten en binnen de bebouwde kom als twee afzonderlijke projecten uit te voeren. Nu is besloten alles in één keer aan te pakken. Afhankelijk van het definitieve plan vindt uitvoering plaats nog dit jaar of in 2020.

Wat je misschien ook leuk vindt

Geen reacties

    Plaats een reactie