AALT BONHOF OVERLEDEN

Het bestuur van de buurtvereniging heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden vrijdagavond van Aalt Bonhof (70). Hij is in het bijzijn van zijn familie rustig ingeslapen. Aalt is van grote betekenis geweest voor met name de postduivenvereniging De Sperwer waar hij ontelbare jaren voorzitter van is geweest maar ook nauw betrokken was bij de realisatie van het clubgebouw. Ook heeft hij zich ingezet voor de realisering van het dorpshuis De Wieken waar hij ook meerdere jaren lid was van de Raad van Toezicht. Aalt Bonhof toonde altijd warme belangstelling voor de evenementen van de buurtvereniging en mocht dit jaar onder meer nog de ballonvaart meemaken tijdens de wiekdagen. Hij genoot hier volop van. Wij kennen Aalt als een man die zich altijd bescheiden opstelde en niet graag op de voorgrond wilde treden. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerking van dit verlies.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply

    Spring naar toolbar