Nieuws

Door de buurtvereniging Hulshorst wordt maandag 26 maart de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De aanvang is om 20 uur in het dorpshuis De Wieken.

 

Onder meer staan de jaarverslagen op de agenda en een bestuursverkiezing. Aftredend maar herkiesbaar zijn Melissa Bruynes, Dennis Eilander en Remco Mulderij. Niet herkiesbaar is Arjan Mol. Voor hem wordt geen nieuwe kandidaat voorgedragen. Tevens worden tijdens de vergadering mededelingen gedaan over het programma voor Koningsdag en de wiekdagen. Voor meer informatie vanaf 20 maart: www.buurtvereniginghulshorst.nl

Wat je misschien ook leuk vindt

Geen reacties

    Plaats een reactie