Nieuws

Politiek voor skeelerbaan in Hulshorst

De komst van een skeelerbaan in Hulshorst op de plek van de ijsbaan kan rekenen op de steun van de politieke partijen welke deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat werd duidelijk tijdens de politieke forumavond in Hulshorst waaraan door alle partijen welke deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen werd deelgenomen.

Andre Hop, voorzitter van de IJsclub Hulshorst gaf aan dat hiervoor plannen binnen zijn vereniging bestaan. De eigenaar van de grond heeft al de benodigde toestemming gegeven. De grond is 25 jaar in erfpacht bij de vereniging. Met een skeelerbaan kan bij vorst de ijsbaan ook sneller open, Met een skeelerbaan kan de vereniging bovendien wat extra’s betekenen voor de jeugd.

Henry Stulen (Gemeentebelang) vindt het een goed idee omdat het kan bijdragen aan de leefbaarheid. Koos Meijer (CDA) ziet het als een goed initiatief maar vindt dat wel gekeken moet worden naar de financiele haalbaarheid. Ook Ingrid Slaa (ChristenUnie) is voorstander. Chris Stoffer (SGP) heeft niets op het plan tegen, Maar vindt wel dat naar het kostenplaatje moet worden gekeken. Een bedrag van bijvoorbeeld 250.000 euro zit er wat hem betreft niet in,

Over de plaatsing van windmolens binnen de gemeente Nunspeet verschillen de politieke partijen van standpunt. André Timmerman (PvdA/GroenLinks) ziet andere mogelijkheden in bijvoorbeeld het plaatsen van warmtepompen en energiezuinig bouwen. Wel moet de gemeente voortvarend aan de slag om de energiedoelstellingen te halen. John Nijhuis-Pollack (De Partij) vindt ook dat we met z’n allen aan de slag moeten. Hij ziet wat in zonnepanelen, eilanden op het Veluwemeer voor een zonnepark en warmtepompen. Maar vooral moeten mensen stoppen met vervuiling.

[WEILANDEN] Jeroen Snaterse (VVD) is tegen windmolens. Hij pleit voor zonneparken in de weilanden, omgeven door bomen. Maar ook moet statiegeld op blik en kleine flesjes worden ingevoerd. Ingrid Slaa: “Laat de windmolens maar komen.” Maar wel moet, naar haar mening, hier regionaal naar worden gekeken om de beste locatie voor plaatsing te bepalen. De CU is voorstander van een fonds van tien miljoen euro waaruit leningen kunnen worden betaald aan bedrijven en particulieren die met goede ideeën komen als het gaat om duurzaamheid.

Stulen vindt het noemen van tien miljoen euro eigenlijk maar belachelijk. Bedragen die nodig zijn kunnen nu nog niet worden aangegeven. Er kan, volgens hem, twee miljoen nodig zijn maar ook veertig miljoen. Hij vindt dat gekozen moet worden voor de plaatsing van windmolens om een leefbaar klimaat voor het nageslacht achter te laten.

[GORDIJNEN] Chris Stoffer noemt in dit opzicht Ruud Lubbers zijn grote voorbeeld. Gordijnen dicht en een dikke trui aan. Hij vindt dat bedrijven moeten worden uitgedaagd om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Langs rijksweg A28 kunnen wat hem betreft windmolens komen. De ligging van Nunspeet langs deze weg leent zich daarvoor niet echt gezien de natuurwaarden, daarom moet het regionaal worden aangepakt.

Anders denken ziet Koos Meijer als een noodzaak. Niet langer van: ‘zo hebben wij het altijd gedaan.’ Hij pleit voor een brede aanpak waar ook windmolens deel vanuit kunnen maken. Henk Junte (Algemeen Belang Nunspeet) vindt dat windmolens mogen maar ook zonnepanelen. Kernfusie ziet hij als de oplossing voor de toekomst.

[WOC] Ook over de komst van een wijkontmoetingscentrum (WOC) in Hulshorst verschillen de partijen van mening. Slaa is hier voorstander van. Maar vindt wel dat de behoefte er moet zijn, anders wordt het trekken aan een dood paard. Stulen ziet het belang in. Ouderen die op kinderen passen, jeugd die boodschappen doet voor volwassenen. Stoffer vraagt zich af of een WOC in Hulshorst draagvlak heeft. Anders niet aan beginnen.

Meijer vindt dat voorzieningen die in een kern zijn beter moeten worden benut. Hoe je deze beter hun sociale rol kunt laten vervullen. Andere partijen vinden eveneens dat een WOC er alleen moet komen bij voldoende draagvlak. Snaterse: ‘De vraag moet vanuit de bevolking zelf komen.”

Woningbouw en dan ook sociale woningbouw blijken alle partijen wel voorstander van te zijn. Maar aan een verlaging van de grondprijs hiervoor wil men niet. “Vergeet het maar”, zo gaf Meijer aan. Volgens hem zit er een balans in de totstandkoming van de grondprijs. Nunspeet is, volgens hem, nu eenmaal een geliefde gemeente bij woningzoekers. Alleen Nijhuis-Pollack vindt dat een lagere grondprijs wel moet kunnen. Volgens Jaap Groothuis (SGP) moeten er de komende jaren rond de dertig woningen worden gebouwd in Hulshorst. Waar vanuit de zaal (Arie van der Spek) veel wordt gezien in de bouw van verplaatsbare woningen die in alle kernen kunnen worden ingezet. Hij krijgt daarin steun van Timmerman.

Wat je misschien ook leuk vindt

Geen reacties

    Plaats een reactie