Dagelijks archief:

1 mei 2021

nieuws

agenda jaarvergadering

De Buurtvereniging Hulshorst houdt woensdag 19 mei de algemene ledenvergadering in dorpshuis De Wieken. De aanvang is om 19.30 uur. De agenda: 01. Opening; 02. Vaststellen agenda; 03. Ingekomen stukken; 04. Notulen jaarvergadering 2020; 05. Jaarverslag secretaris 2020; 06.…