Browsing Category

Overig

Agenda jaarvergadering

AGENDA JAARVERGADERING 2018   Maandag 26 maart 20 uur dorpshuis De Wieken   Opening; Vaststellen agenda: Ingekomen stukken; Notulen jaarvergadering 2017; Jaarverslag secretaris; Jaarverslag penningmeester; Verslag kascommissie; Benoeming kascommissie. Peter van Olst is aftreden, Jan de Zwaan is benoembaar…

Door de buurtvereniging Hulshorst wordt maandag 26 maart de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. De aanvang is om 20 uur in het dorpshuis De Wieken.   Onder meer staan de jaarverslagen op de agenda en een bestuursverkiezing. Aftredend maar herkiesbaar…

Anton van der Biezen wint bij KC Hulshorst

Anton van der Biezen uit Doornspijk is winnaar geworden van de zeventiende ronde in de wintercompetitie van de Klaverjasclub Hulshorst. Piet Nijssen uit Hierden blijft koploper. Dagklassement: 1. Anton van der Biezen 5.099 punten; 2. Wijnand Kooijmans, Nunspeet 5.059…

Politiek voor skeelerbaan in Hulshorst

De komst van een skeelerbaan in Hulshorst op de plek van de ijsbaan kan rekenen op de steun van de politieke partijen welke deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat werd duidelijk tijdens de politieke forumavond in Hulshorst waaraan door alle…

Met lampion over zandverstuiving

Een unieke lampionnenoptocht. Dat staat maandag 26 februari op het programma van de buurtvereniging Hulshorst. De tocht voert over de zandverstuiving in Hulshorst welke normaal in de donkere uren niet toegankelijk is voor het publiek. Natuurmonumenten heeft voor deze…

Tine Westra wint bij KC Hulshorst

De vijftiende ronde in de wintercompetitie van de klaverjasclub Hulshorst is gewonnen door Tine Westra uit Nunspeet. Piet Nijssen uit Hierden blijft koploper. Dagklassement: 1. Tine Westra 5.280 punten; 2. Frans Ouden, Harderwijk 5.002 punten; 3. Wijnand Kooijmans, Nunspeet…

Politieke forumavond met alle lijsttrekkers

Door de buurtvereniging Hulshorst wordt maandag 19 februari een forumavond gehouden. Hieraan wordt deelgenomen door alle lijsttrekkers van de partijen welke 21 maart deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.   De enige uitzondering wordt gevormd door Gemeentebelang. In verband met zwangerschapsverlof…

Gerrit de Zwaan wint bij KC Hulshorst

Gerrit de Zwaan uit Nunspeet is winnaar geworden van de veertiende ronde in de wintercompetitie van de Klaverjasclub Hulshorst. Piet Nijssen uit Hierden blijft koploper. Dagklassement: 1. Gerrit de Zwaan 5.285 punten; 2. Peter Boonen, Hulshorst 5.094 punten; 3.…

Aanpak parkeerproblemen Akkerweg

Eigenaar G. Westerink wil het perceel grond achter zijn bedrijf aan de Akkerweg in Hulshorst gaan benutten om hier zijn machines op te slaan. Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders is bereid, zij het onder voorwaarden, in principe…

Spring naar werkbalk